Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Finançament Plantacions

Amb condicions especials

El Préstec finançament Plantacions a tipus fix o variable. Condicions especials per a agricultors que necessiten finançar aquelles operacions de plantació d’arbres que tarden diversos anys a començar a donar fruits, però que exigeixen un desemborsament inicial elevat.

  • Pòlissa de préstec (fins al 80 % de l’import de la inversió)
  • Fins a 8 anys de termini màxim
  • Opció de 3 anys de carència

Les condicions del Préstec finançament Plantacions ha de complir les condicions següents: contractar una pòlissa d’Agroseguro, designar BS com a beneficiari en cas de sinistre i màxim de 8 anys i, en cas de sol·licitar les ajudes PAC, tenir-les domiciliades en un compte del grup BS.