Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Truqui al número
  963 085 000
  Tots els dies, les 24h.

 • twitter 
  accedint a
  @BancoSabadell

Dipòsits especials

Dipòsits especials

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgoEl reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Especiales

Els dipòsits especials ofereixen la possibilitat de triar entre magnífics articles com retribució als seus estalvis, amb terminis des de 6 fins a 36 mesos.

Vostè només ha d'ingressar els seus estalvis al termini que decideixi i passar a recollir el seu article per l'oficina en un termini de deu dies.

Els dipòsits especials li ofereixen:

 • Rendibilitats materials
 • Àmplia oferta
 • Anticipació

 • Característiques

  Es tracta d'un dipòsit original, en el qual la retribució és un article que vostè tria.

  Vostè pot seleccionar un article, com ara un Televisor i DVD digital; o parament de cuina de disseny, en funció de la quantitat i el termini de la seva inversió. Podrà disposar de l'article des de l'inici sense necessitat de realitzar cap pagament, només estalviant.

  • Terminis de venciment : des dels 6 mesos als 3 anys, segons el valor de l'article triat.
  • Retribució : es tracta de l'article que vostè triï dins dels productes que li oferim, segons els terminis i la quantitat invertida. Pot passar a recollir-lo per l'oficina en un màxim de deu dies laborables, després d'ingressar els seus estalvis.
  Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Dipòsits especials
  • Truqui'ns al número
   963 085 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de nostres oficines
 • Fiscalitat

  1. Residents

  Impost sobre la renda de les persones físiques

  • Els interessos dels dipòsits s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF. El tipus impositiu que s’ha d’aplicar sobre la base imposable de l’estalvi és del 21% per als primers 6.000 euros de base i del 21% a partir dels 6.000,01 euros cap a endavant.
  • En el moment d'abonar-se, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l'impost del 21% .
  • Des de l'1 de gener de 2007, s'elimina la reducció del 40% per als dipòsits, el període de generació del qual sigui superior a 2 anys, de tal manera que el període de generació dels interessos no incidirà en la càrrega tributària. No obstant això, la Llei preveu una compensació fiscal a determinar per la Llei de Pressupostos de cada any per a aquells contribuents que vegin empitjorada la seva tributació respecte de la que hagués resultat d'aplicar el règim anterior, sempre que el dipòsit s'hagués contractat amb anterioritat al 20 de gener de 2006, data de publicació de l'avantprojecte de llei.

  Impost sobre successions

  En cas de mort del titular, s'ha de declarar el saldo del dipòsit per a la tributació per l'impost esmentat.

   

  2. No residents a Espanya

  Per als dipòsits de no residents, degudament acreditats, no s'aplica cap retenció sobre els interessos generats, aquests estan exempts de tributació a Espanya.
  En cas de no acreditar-se l'esmentada residència es practicarà una retenció del 21% .Altres productes que poden ser del seu interès