Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Protecció patrimonial

Amb les assegurances de protecció patrimonial li oferim el producte més adequat per a la seva empresa per evitar que els imprevistos es converteixin en un problema financer.

Protecció Empreses

Pòlissa d'assegurances que protegeix d'una manera integral el negoci (nau industrial, obres de millora, mobiliari, aixovar industrial, existències, vidres, efectiu, etc.) i el titular del negoci (responsabilitats civils per danys materials o personals a tercers en general com a conseqüència de l'explotació del negoci).

Més informació sobre Protecció Empreses.Sol·liciti una cita

Protecció Comerços i Oficines

Pòlissa multirisc dissenyada per protegir d'una manera integral els actius de l'establiment comercial o oficina i els possibles danys davant de tercers (empleats i clients).

Més informació sobre Protecció Comerços i Oficines.

Sol·liciti una cita

Protecció Consellers i Directius (D&O)

Assegurança que protegeix el patrimoni personal del directiu per tal que qualsevol decisió errònia que prengui en la seva vida laboral no afecti la seva economia personal.

Més informació sobre Protecció Consellers i Directius (D&O).

Sol·liciti una cita

Protecció Hotel

Protecció Hotel és una assegurança multirisc dissenyada per protegir d'una manera àmplia i en una sola pòlissa els actius (edificis, maquinària o productes), l'activitat (responsabilitat civil d'explotació, patronal o de productes) i els beneficis del negoci hoteler davant de riscos accidentals i situacions molt diverses.

Més informació sobre Protecció Hotel.Sol·liciti una cita

Protecció Empreses, Protecció Comerços i Oficines i Protecció Consellers i Directius (D&O) són assegurances de Zurich Insurance plc, sucursal a Espanya, amb NIF W0072130H i domicili social a la Via Augusta, 200, 08021 Barcelona.

BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l'av. Diagonal, 407 bis, Barcelona, inscrit en el R. M. de Barcelona, tom 43689, foli 108, full B 435518, inscripció 41, i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Consulti les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha establert un contracte d'agència d'assegurances al web www.dgsfp.mineco.es.