Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Protecció patrimonial

Amb les assegurances de protecció patrimonial li oferim el producte més adequat per a la seva empresa per evitar que els imprevistos es converteixin en un problema financer.

Protecció Empreses

Pòlissa d'assegurances que protegeix d'una manera integral el negoci (nau industrial, obres de millora, mobiliari, aixovar industrial, existències, vidres, efectiu, etc.) i el titular del negoci (responsabilitats civils per danys materials o personals a tercers en general com a conseqüència de l'explotació del negoci).

Més informació sobre Protecció Empreses.
Sol·liciti una cita

Protecció Comerços i Oficines

Pòlissa multirisc dissenyada per protegir d'una manera integral els actius de l'establiment comercial o oficina i els possibles danys davant de tercers (empleats i clients).

Més informació sobre Protecció Comerços i Oficines.


Sol·liciti una cita

Protecció Consellers i Directius (D&O)

Assegurança que protegeix el patrimoni personal del directiu per tal que qualsevol decisió errònia que prengui en la seva vida laboral no afecti la seva economia personal.

Més informació sobre Protecció Consellers i Directius (D&O).


Sol·liciti una cita

Protecció Hotel

Protecció Hotel és una assegurança multirisc dissenyada per protegir d'una manera àmplia i en una sola pòlissa els actius (edificis, maquinària o productes), l'activitat (responsabilitat civil d'explotació, patronal o de productes) i els beneficis del negoci hoteler davant de riscos accidentals i situacions molt diverses.

Més informació sobre Protecció Hotel.
Sol·liciti una cita

RC BStartup

RC BStartup és una assegurança dissenyada especialment per a empreses innovadores i tecnològiques per protegir, de manera àmplia i en una sola assegurança, la responsabilitat davant tercers que pugui sorgir de l’activitat de la seva startup.

Més informació sobre RC BStartup.Sol·liciti una cita

Assegurances amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a Zurich Insurance plc. Sucursal en España, BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, i AXA Seguros Generales, S.A., i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

En concret:

Protecció Empreses, Protecció Consellers i Directius (D&O) i Protecció Hotel són assegurances de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb clau núm. E-0189.

Protecció Comerços i Oficines és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb clau C-0767. 

RC BStartup és una assegurança d’AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros. Inscrita en el Registre Mercantil de Balears, foli 63, tom 2325, full PM-61041, inscripció 2a, CIF A-60917978, i en el Registre de la DGSFP amb clau núm. C-0723.