Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Sabadell Inversor
  • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
  • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Gestora Sabadell Asset Management

Sabadell Asset Management S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal

Sabadell Asset Management és una Societat Gestora d’Institucions d'Inversió Col·lectiva ("IIC") inscrita a la Comisió Nacional del Mercat de Valors ("CNMV") amb el número 58 que té una oferta àmplia i innovadora de fons i desenvolupa contínuament nous productes amb qualitat elevada.

Tots els documents amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI) i els fullets els pot consultar ací.

Tots els premis i les distincions que han rebut els fons en les diferents categories acrediten l’èxit de la gestió. A l’any 2019:


27 Fons líders de Lipper Fund Awards* Fund Awards
1 Fons amb cinc estrelles de Morningstar* Morning Star
3 Fons amb quatre estrelles de Morningstar* Morning Star
13 Fons amb segell Blockbuster de Funds People Fitch Ratings
Premi al Millor Fons d'Inversió de Renda Fixa Euro a Espanya. Premis Inversió a Fons en la seva cinquena edició, del diari econòmic El Economista Fitch Ratings
Sabadell Asset Management és la primera gestora a Espanya a rebre una nota qualitativa de "Strong" de Fitch Rating Fitch Ratings

Dades el 31 de desembre de 2019

PUBLICITAT

Fons d’inversió
Una altra manera d'invertir.
Anar a sabadellassetmanagement.com


Vull que m'ho expliquin tot en persona.

Demani una cita amb un dels nostres gestors i trobi el fons que millor s'adapti a les seves necessitats.

     Altres productes que poden ser del seu interès