Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Protecció Consellers i Directius (D&O)

Protegim la seva gestió

Protección Consejeros y Directivos

Protecció Consellers i Directius és l'assegurança que protegirà el seu patrimoni i, si s'escau, el de la seva família davant de possibles reclamacions per actes incorrectes en l'exercici del seu càrrec. Aquesta assegurança va adreçada a pimes, societats anònimes, societats limitades, cooperatives, associacions i fundacions sense ànim de lucre.

El prenedor d'aquesta assegurança sempre ha de ser l'empresa o la societat, encara que el risc està adreçat a protegir el patrimoni dels seus directius i administradors.

Li garantim la seva tranquil·litat

Li assegurem la responsabilitat civil com a administrador o directiu per actes incorrectes en l'exercici del seu càrrec davant de possibles reclamacions de creditors, accionistes o empleats (subjecte a les condicions de la pòlissa).

Sabem com protegir-lo

Queden coberts els costos i les despeses judicials i extrajudicials. L'assegurança, subjecta a les condicions de la pòlissa, cobreix:

 • Els béns conjugals i els béns hereditaris.
 • La reclamació per pràctiques d'ocupació.
 • Les despeses de defensa, liquidacions i assignació.
 • La constitució de fiances civils i les despeses de constitució de fiances penals.

Es proporciona tranquil·litat als directius mitjançant el pagament de les indemnitzacions de les quals l'assegurat pogués ser civilment responsable per l'exercici de les seves funcions als diferents agents afectats per la seva gestió.

Protegim la seva gestió

 • Assegurem el seu patrimoni personal i el de la seva família.
 • Cobrim la seva responsabilitat civil com a administrador.
 • Garantim les despeses en defenses judicials.
 • Fem el pagament d'indemnitzacions derivades de la seva gestió.

Amb el millor servei:

Servei d'atenció al client: 902 108 637.

Demanar una cita

Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a Zurich Insurance plc, Sucursal en España, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Protecció Consellers i Directius (D&O) és una assegurança de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb clau núm. E-0189.
 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès