Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció en línia - Xat
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec FLEXI Agro

Un préstec per al seu dia a dia, amb total flexibilitat de pagament

Préstec FlexiAgro

Amb el Préstec Sabadell FLEXI Agro disposarà de liquiditat per afrontar les despeses derivades de la seva explotació i ajustar els pagaments a les seves possibilitats, amb períodes flexibles d’amortització i amb un termini de devolució de fins a 12 mesos.

El Préstec Sabadell FLEXI Agro és una resposta àgil a totes les seves necessitats de finançament per impulsar el seu negoci, ja sigui agrari, pesquer o ramader.

 

Ventajas

Ventajas Préstamo FlexiAgro

S’adapta a les seves possibilitats de pagament, reals o estacionals.

Ventajas Préstamo FlexiAgro

Pot tornar el préstec en un termini màxim d’1 any.

Ventajas Préstamo FlexiAgro

Amortització flexible: mensual, trimestral, semestral, anual, anticipada o a venciment.

Ventajas Préstamo FlexiAgro

Pòlissa de préstec amb condicions de finançament excel·lents.

Demanar cita

Per a la concessió del Préstec Sabadell FLEXI Agro caldrà domiciliar la PAC i/o contractar una pòlissa d’assegurança agrària combinada (1) amb Banc Sabadell.

(1) Caser Mediterráneo Seguros Generales, amb NIF A58771247 i domicili a l’av. de Burgos, 109, 28050 Madrid, integrada a AGROSEGURO, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., con NIF A286337304 i domicili al c. Gobelas, 23, 28023 Madrid. Aquesta assegurança està subjecta als termes i les condicions contractats a la pòlissa i té com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili a l’av. Diagonal, 407 bis, Barcelona. Aquesta societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.
Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.