Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Préstec Curs

Els estudis obren les portes del futur.
Que els diners no les tanquin és cosa nostra.

Estudios

A Banc Sabadell volem garantir-te la millor formació. Per això, t'oferim una oferta molt completa per finançar els teus plans de futur. Finançament a mida de les teves necessitats formatives i en condicions preferents.

Amb el Préstec Curs, un préstec personal a tipus d'interès fix, pots finançar tota mena de cursos escolars, estudis universitaris, cursos d'idiomes, fer un curs d'especialització o assistir a un seminari sense preocupacions econòmiques i disposant de tot el que necessitis.

A més d’ajudar-te a finançar el cost total del curs, inclou el finançament de les despeses relacionades (matrícula, material, estada, trasllat). Tot això fins a 18.000 euros a retornar en un màxim d'1 any (12 mensualitats).

 • Característiques

  Característiques principals:

  • Import: el cost total dels estudis, des de 1.500 euros fins a 18.000 euros, incloent finançament d'altres despeses relacionades amb els estudis com ara material, estada...
  • Termini de devolució: de 5 a 12 mensualitats.
  • Tipus d'interès: 6,75 %, aplicable a operacions d’un titular que tingui la nòmina domiciliada a Banc Sabadell.


  Condicions:

  Tipus d'interès nominal anual: 6,75 %1
  TAE (taxa anual equivalent): des de l’11,62 % fins al 31,58 %2
  Assegurança de vida: Opcional, per la qual cosa no s'inclou en el càlcul de la TAE.
  Termini devolució màxim: 12 mesos
  Termini devolució mínim: 5 mesos
  Comissió d'obertura: 2,25 % (mín. 75 €)
  Comissió d'estudi: 0,00 %
  Compensació de reemborsament anticipat: 0,50 % - 1,00 %3  1. Tipus d'interès del 6,75 % aplicable a operacions d’un titular que tingui la nòmina domiciliada a Banc Sabadell.

  2. Condicions del Préstec Curs:

  TAE mínima de l'11,62 %per a un Préstec Curs de 3.500,00 euros, amb una única disposició a l’inici del préstec, a retornar en un termini de 12 mesos, amb un tipus d'interès nominal anual (TIN) del 6,75 % i sense carència de capital. Quota mensual de 302,44 euros i una última quota de 302,45 euros. Import total del préstec: 3.578,75 euros, inclou l'import del curs (3.500 euros) i la comissió d'obertura (78,75 euros). Cost total del préstec: 208,04 euros. Import total dels interessos: 129,29 euros. Import total degut: 3.708,04 euros.

  TAE màxima del 31,58 % per a un Préstec Curs de 1.500 euros, amb una única disposició a l’inici del préstec, a retornar en un termini de 5 mesos amb un tipus d'interès nominal anual (TIN) del 6,75 % i sense carència de capital. Quota mensual de 305,08 euros i una última quota de 305,09 euros. Import total del préstec: 1.575,00 euros, inclou l'import del curs (1.500 euros) i la comissió d'obertura (75,00 euros). Cost total del préstec: 100,41 euros. Import total dels interessos: 25,41 euros. Import total degut: 1.600,41 euros.


  En tots dos casos, el càlcul de la TAE i l'import total degut inclouen la comissió d'obertura del 2,25 % (mín. 75 euros). La TAE pot variar en funció del termini i de l'import sol·licitat.

  3. Comissió d'estudi de 0,00 % i comissió d'amortització o cancel·lació anticipada: 0,50 %; si el període fins al venciment del préstec és inferior a 1 any, de l’1 % si el període és superior.

  Comissions calculades sobre l'import sol·licitat del préstec. El sistema d'amortització francès que s'aplica per al càlcul de les quotes d'aquest préstec és el sistema d'amortització de quotes constants.

  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada seran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  Opcionalment es podrà contractar una assegurança de vida que cobreixi l'import pendent del préstec en cas de defunció del titular, amb una assegurança mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223, amb domicili a l'av. Óscar Esplá, núm. 37, 03007, Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSFP amb la clau núm. OV-0004, actuant per a BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que es disposa a la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

  Oferta vàlida fins al 30/09/2021.

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

 • Requisits

  Per tramitar el teu Préstec Curs només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, passaport o targeta de residència. Si el titular és menor d’edat, els titulars seran els pares o els tutors.
  • Les 2 últimes nòmines del titular o l’avalador.
  • La declaració de l’IRPF (últim exercici del titular o l’avalador).
  • Acreditació de la realització del curs (còpia de la matrícula o de la preinscripció en el curs).

  Vols ampliar els teus estudis a l'estranger? Consulta'ns. Demanar cita


  Altres productes que poden ser del seu interès