Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Prèstecs amb amortitzacions constants

Credinstant

El Banc presta una quantitat determinada de diners, a ser retornada en base a un pla d'amortització de quotes d'imports constants que inclouen capital i interessos, adaptada a les possibilitats del client.

 • CaracterÍstiques

  El préstec amb amortitzacions constants és una operació en la que es presta una quantitat determinada de diners, que s’han de retornar en base a un pla d’amortització de quotes d’import constant que inclouen capital i Interessos.

  El seu pla d’amortitzacions pot permetre  una millor planificació de  tresoreria, en el sentit que no s’han de fer pagaments de grans quantitats cada trimestre (interessos)ni a cada termini parcial de l’operació sinó que s’amortitza l’operació de forma gradual mitjançant quotes fixes pagades al final de cada un dels períodes que s’hagi escollit.

  Tipus a aplicar-se

  Fix
  El tipus d’interès es fix i se pacta l’inicio de la operació i es mante invariable durant la vigencia d’aquesta.

  Variable
  El tipus d’interès variable pot ser: Referenciat a la variació EURIBOR; amb base EURIBOR.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Formalització
  Aquesta operació es formalitza amb una pòlissa especial, diferent de la que s’utilitza en el préstec normal, el clausulat de la qual regula la reglamentació corresponent al sistema d’amortització que comporta l’operació. 
 • Subvencionats o avalats

  Són préstecs regulats per convenis especials subscrits entre el Grup Banc Sabadell i diferents organismes, generalment, oficials.

  Es tracta de préstecs destinats al finançament de determinades inversions amb recolzament oficial i amb unes condicions molt avantatjoses.

  L’organisme oficial concedeix compensacions per costos (subvenció) o bé avals per cadascun dels préstecs formalitzats dins de l’acord.

  Aquests préstecs requereixen per a la seva formalització, a més a més de la concessió del préstec per part del Banc, l’aprovació de la subvenció o de l’aval per part de l’organisme corresponent.

  Es formalitzen en pòlisses especials o amb clàusules addicionals que recullen les diverses particularitats de cada conveni.

 • Personalitzats

  Es tracta de la concessió d’una línia de préstecs personalitzats destinada als compradors del seu comerç.

  Amb la concessió de la línia, pot oferir als seus clients un producte adequat a les seves característiques per facilitar el pagament de la seva compra.  Es simplifica la gestió de cobrament i es redueix el risc per impagats.

  Tots els préstecs personalitzats que es proposin queden condicionats a la seva concessió per part del Banc, després de l’anàlisi corresponent.

  Es poden formalitzar amb aval o sense aval.

     Altres productes que poden ser del seu interès