Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Pòlissa de préstecs

És una operació d’actiu per la qual el Banc li deixa la quantitat determinada de diners, que vostè necessita, a ser retornada dins els terminis establerts.

Aquesta operació està pensada per finançar operacions concretes de compres, ampliacions, reformes, etc... l’import de les quals es pot especificar amb exactitud.
El preu que es paga per disposar de la pòlissa de préstec pot ser fix o variable.

TIPUS FIX

El tipus d’interès és fix es pacta a l’inici de l’operació i es manté invariable durant la vigència d’aquesta.
La liquidació d’interessos es realitza automàticament el darrer dia de cada trimestre natural.

TIPUS VARIABLE

Referenciat a la variació EURIBOR
Amb base EURIBOR

  • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

    Correo electronico Contacti'ns

    Enviar un

    correu electrònic


    Altres productes que poden ser del seu interès