Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Finançament de cobraments

Financiacion de Cobros

Solucions dissenyades especialment per a la gestió diària del cobrament de les vendes de la seva empresa, tenint en compte necessitats de finançament, de gestió i de cobertura.

Descompte comercial

Avançament de l'import dels seus crèdits comercials no vençuts.

Més informació

Facturatge

Cessió dels drets de cobrament de les seves factures, de manera que el banc en gestiona el cobrament. N’hi ha diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar anticipant l’import de la factura, amb o sense recurs.

La diferència entre el facturatge sense i amb recurs rau en el fet que el facturatge sense recurs ofereix la cobertura del risc d’insolvència dels deutors, mentre que el facturatge amb recurs no ofereix aquest servei.

Més informació

Forfaiting

Cobrament al comptat i sense recurs de les seves vendes a termini, tant al mercat nacional com a l'internacional.

Més informació

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...