Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

Lísing Nàutic

Calculi la quota mensual 
Simulador de Lísing

Lísing

Vol compartir aquest vídeo?

Modalitat financera amb la qual vostè pot adquirir els seus béns d'actiu fix.

El lísing és una operació d'arrendament financer a mitjà o llarg termini amb la qual el banc finança l'adquisició d'aquells béns d'actiu fix nous o usats que la seva empresa o negoci pugui necessitar.

Vostè abona unes quotes periòdiques i disposa d'una opció de comprar en finalitzar el període de lloguer.

Característiques del lísing

Vostè es podrà beneficiar dels interessants avantatges d'aquesta fórmula de finançament:

 • Finançament de fins al 100 % de l'import del bé que es vol adquirir.
 • Elecció de la modalitat de l'operació: tipus fix o variable.
 • És una despesa deduïble. Amb el finançament de les seves inversions amb lísing, es podrà deduir fiscalment la inversió feta en aproximadament la meitat del temps que una amortització lineal de la inversió.
 • Els terminis mínims de finançament són de 2 anys en maquinària i vehicles i de 10 anys en immobles.
 • Finançament de l'IVA de la compravenda.

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.

Modalitats de lísing

Maquinària i equipament

Vehículos industriales y comerciales

Immobles

Turístic

Agrari i ramader

Línia de lísing

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès