Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Lísing

Un contracte de lloguer amb opció a compra.

Avantatges del lísing

Finançament de fins al 100% de l’import del bé que vulgui adquirir, a mitjà o llarg termini.
Pot triar la modalitat de l’operació: tipus fix o variable.
És una despesa deduïble. En finançar les seves inversions amb lísing, es pot deduir fiscalment la inversió feta.
Els terminis mínims de finançament són de dos anys en maquinària i vehicles i de deu anys en immobles. I, si ho necessita, pot formalitzar el seu lísing amb o sense carència de capital.
Pagament diferit de l’IVA de la compravenda.

Modalitats de lísing

Maquinària i equipament

Per a: maquinària industrial, instal·lacions, mobiliari, béns d’equipament, etc.

Termini: de 2 a 7 anys.

Vehicles industrials i comercials

Per a: vehicles industrials i comercials, embarcacions, aeronaus i taxis.

Flexi Trans: elements de transport amb opció a recompra de la marca, fins al 100% del cost.

Termini: de 2 a 7 anys.

Immobles

Per a: immobles per a una activitat industrial o comercial.

Termini: de 10 a 15 anys.

Turístic

Per a: béns mobles (mobiliari o equips informàtics) i béns immobles (compra d’hotels, reformes…).

Termini: de 2 a 7 anys per a béns mobles, de 10 a 15 anys per a béns immobles.

Saber-ne més

Agrari i ramader

Per a: tractors, recol·lectores, camps per a conreu, vinyes, cellers i boví.

Termini: de 2 a 7 anys per a béns mobles, de 10 a 15 anys per a béns immobles.

Saber-ne més

Gasolineres

Per a: béns mobles (maquinària o equipament d’una estació de servei) i béns immobles (solars, terrenys o locals destinats a aquesta activitat).

Termini: de 2 a 7 anys per a béns mobles, de 10 a 15 anys per a béns immobles.

Lísing ECO

Per a: actualització energètica d’instal·lacions en plaques solars, cogeneració, energia eòlica, eficiència energètica, etc.

Termini: de 2 a 10 anys.

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.

  • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

    Correo electronico Contacti'ns

    Enviar un

    correu electrònic