Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Planificació Patrimonial de les inversions

L'objectiu del nostre equip de Planificació Patrimonial és detectar les oportunitats d'optimització fiscal dels clients i aconseguir la seva màxima rendibilitat financera i fiscal.
 
Els nostres serveis versen sobre:
 
  • Fiscalitat de productes financers.
  • Planificació successòria i de transmissions i donacions.
  • Anàlisi de la tributació d'inversors no residents.
  • Assessorament i disseny d'estructures eficients per a la gestió de patrimonis mobiliaris i immobiliaris, incloent-hi l'ús d'estructures com societats d'inversió de capital variable (SICAV) i societats d'inversió immobiliària (SII).
  • Anticipació d'estratègies davant de qualsevol canvi legal o fiscal.
  • Alternatives de reinversió en l'àmbit d'impost de societats.