Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Línia ICF Cofinançament

Informació d’interès per a empreses

Instituto catalán de finanzas

Banc Sabadell ha subscrit la línia ICF Cofinançament per finançar projectes empresarials, tant de circulant com d’inversió, i comparteix amb l’ICF el 50% del fondeig, risc i garanties.

Aquesta línia està dotada amb 120 milions d’euros.

 • Característiques
  Beneficiaris:

  Empreses amb seu social o operativa a Catalunya amb independència del lloc on s’apliqui (a Catalunya o a l’exterior).

  Exclusions:
  • Autònoms.
  • Comunitats de bens.
  • Societats patrimonials, excepte per al cas de les societats patrimonials que pertanyin a un grup industrial o comercial i facin la inversió per a la seva activitat empresarial.
  • Societats pertanyents als sectors econòmics següents: immobiliari, assegurador i financer.
  Inversions finançables:
  • Inversió: finançament de les inversions en actius fixos productius inherents a l’activitat de l’empresa.
  • Circulant: facilitar liquiditat per a l’activitat del dia a dia de l’empresa.
  Queden excloses operacions destinades al refinançament i/o cancel·lació total o parcial d’operacions existents amb el banc.

 • Condicions Financeres
  Modalitat de finançament:

  Préstec

  Inversió màxima:

  Mínim 500.000 €, màxim 5.000.000 € per beneficiari.

  Termini d’amortització:

  Inversió: entre 1 i 10 anys, amb fins a 2 anys de carència de capital inclosos.
  Circulant: màxim 5 anys.

  Tipus d’interès:

  Variable, amb referència euribor 12 mesos.