Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Compromís Empreses

Finançar els cobraments i els pagaments

El descompte i el finançament més adequats per a les seves operacions d’exportació i d’importació

Trobi l’alternativa més adequada per avançar el cobrament de les seves exportacions ja realitzades o per finançar el procés de producció previ a l’exportació.
Millori la liquiditat finançant els pagaments derivats de les seves importacions.

 • Solucions
  Què necessita?
  • Cobertura dels costos del procés de fabricació d’una mercaderia destinada a l’exportació, amb comanda en ferm.
  • Obtenció de liquiditat a partir dels drets de cobrament.
  • Eliminació de desfasament de liquiditat entre els pagaments als proveïdors i la recepció de cobraments de clients.
  • Pagament sense demora als proveïdors per obtenir millors condicions per al seu negoci.
  Com el podem ajudar?
  • El prefinançament d’exportació. Un préstec, en euros o en qualsevol altra divisa, que li permet fer front als costos de producció que es generen amb anterioritat a l’expedició d’una mercaderia.
  • Anticipem en euros (o en qualsevol altra divisa) l’import d’una venda de béns o de prestació de serveis ja realitzada, fins que no rebi el cobrament del seu client.
  • Finançament a curt termini dels pagaments d’importació, en euros o en divises.
  • CRÈDIT CAPITAL CIRCULANT. Finançament preferent per a les empreses amb negoci exterior a Banc Sabadell.   Informació sobre el producte   
  • CRÈDIT COMPRADOR. Finançament a mitjà i llarg termini, amb subvenció oficial, d’exportacions de maquinària, béns d’equip i altres béns i serveis tècnics d’origen espanyol. Información sobre el producto  

     Líneas de crédito comprador establecidas por Banco Sabadell  
  A més a més, posem a la seva disposició els nostres serveis de:

  " Descompte comercial d’exportació ", amb el qual podrà anticipar l’import dels drets de cobrament i dels crèdits comercials no vençuts de les operacions comercials de la seva empresa a l’estranger.

  “  Factoring  ”, amb el qual li oferim la gestió de cobrament, el finançament i la possibilitat d’obtenir cobertura d’insolvència dels seus deutors,

  “  Forfaiting  ”, que li permet fer efectius, immediatament i sense recurs, els crèdits i les operacions amb pagament diferit, a mitjà i llarg termini, i 

  “  Confirming  ”, per encarregar-nos de la gestió dels seus pagaments a proveïdors, amb múltiples avantatges tant per a la seva empresa com per a ells.


  ¿Per què a    Banc Sabadell   ?
  • Disposem de solucions de finançament a la seva mida.
  • Podrà contractar cobertures als seus riscs de canvi.
  • Consulti els nostres productes especialitzats per finançar la seva operació.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Documents i utilitats
  Li facilitem informació i utilitats que poden ser del seu interés:

    Finançament comercial d’exportació   
    Finançament comercial d’importació   
    Crèdit Capital Circulant    
    Crèdit oficial   

  Crèdit Comprador:
    Informació del producte   
    Informació sobre línies   

  Fitxes de països:

    Brasil  
    Colòmbia   
    Croàcia   
    Xile   
    Xina   
    Egipte   
    Mèxic   
    República Dominicana  
    Rússia   
    Tailàndia   
    Tunísia   
    Turquia   
    Vietnam  

                Negocio Internacional Vegi la informació completa: Veure videofitxes

 • Píndoles per millorar
   Els nostres experts l'assessoren sobre temes clau per al seu negoci:

  Vídeos:
  "El mitjà de pagament o cobrament i les facilitats de finançament." "Finançament en moneda diferent de l'euro"


Altres productes que poden ser del seu interès