Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Garanties i cartes de crèdit standby

Protecció contra els riscos d’incompliment a les operacions internacionals

La garantia constitueix un compromís bancari davant d’un tercer, per compte del client, i assegura el compliment d’una obligació contractual. Es pot assegurar una obligació de pagament, una lliurament de mercaderia o una prestació de servei, l’execució d’una obra, la devolució d’un pagament anticipat, un deute davant la duana o qualsevol altra obligació derivada d’un contracte.

La carta de crèdit standby és la denominació que rep als EUA la garantia independent. Les característiques, els usos i el contingut són essencialment els mateixos, només que amb dues denominacions diferents.

 • Solucions
  Quines són les seves necessitats?
  • Assegurar el compliment de les obligacions contractuals davant un tercer o d’un tercer davant la seva empresa. Normalment són:
   • A favor del comprador, garantint una obligació de pagament
   • A favor del venedor, garantint la devolució d’un pagament anticipat, el lliurament d’una mercaderia o la prestació d’un servei, l’execució d’una obra o la prestació d’un manteniment durant el període de garantia.
  • Disposar d’una alternativa al dipòsit en efectiu.
  Com el podem ajudar?
  • Amb un servei àgil, professional i amb l’experiència més gran en l’emissió i el seguiment de garanties internacionals
  • Avís immediat i assessorament en les garanties rebudes a favor seu.
  • L’emissió d’ambdós instruments amb subjecció a normes internacionals de la Cambra de Comerç Internacional, universalment acceptades, proporciona un marc de referència estable:
   • “Regles uniformes relatives a les garanties a primer requeriment (URDG758)”, per a les garanties
   • “Usos internacionals relatius als crèdits contingents (ISP98 International Standby Practice)”, per a les cartes de crèdit standby, tot i que aquestes també es poden emetre amb subjecció a les “Regles i usos uniformes relatius als crèdits documentaris (UCP600)”
  La garantia a primer requeriment és independent de l’obligació principal subjacent.
  Els principals tipus de garantia en l’àmbit internacional són:
  • Garantia de licitació
  • Garantia de bon compliment o execució
  • Garantia de pagament
  • Garantia de pagament anticipat
  • Garantia de manteniment
  • Garantia de facilitats creditícies
  • Aval sobre efectes i/o pagarés
  ¿Per què a   Banc Sabadell   ?
  • Assessorament personalitzat en el moment de l’emissió o de la recepció.
  • Emissió de la garantia sense demores.
  • Comunicació immediata de les garanties rebudes a favor seu.
  • Disposarà de la seguretat jurídica màxima.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Documents i utilitats

  La garantia i el crèdit documentari– Una guia multimèdia per a l’empresa que vol fer més segurs els seus negocis. 

  Informació sobre garanties:
  Guia sobre " les garanties ”

  Per què és convenient subjectar les garanties a les URDG758?
  En  castellà …
  En  anglès …

  Informació sobre les regles de la Cambra de Comerç Internacional que regulen les garanties a primer requeriment i les cartes de crèdit standby:
   Regles URDG758 per a garanties 
   Regles ISP98 per a cartes de crèdit standby 
   Regles UCP600 relatives als crèdits documentaris  

  Models de Garantia segons les URDG758:

  En  castellà …
  En  English …
   Model de standby universal 
   Model de Standby universal (versió en Castellà)
              Negocio Internacional Vegi la informació completa: Veure videofitxes

   

 • Píndoles per millorar
  Els nostres experts l'assessoren sobre temes clau per al seu negoci:

  Vídeos:
  “Les garanties i les cartes de crèdit standby.”


  Altres productes que poden ser del seu interès