Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Factoring

Finançament especialitzat de la seva facturació d’exportació

El factoring consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures al banc, el qual en gestiona el cobrament. N'existeixen diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar avançant l’import de la factura, amb o sense recurs. Per a la gestió de cobrament, la classificació del deutor i la cobertura del risc d’insolvència, en el factoring d’exportació es fan servir els serveis d’un corresponsal al país del comprador.

 • Solucions
  Què necessita?
  • Reduir els costos administratius de gestió de cobrament de les seves factures.
  • Obtenir finançament a partir de les seves factures.
  • Cobertura d’insolvència dels seus deutors.
  Com el podem ajudar?
  • El factoring li ofereix gestió de cobrament i finançament, i li permet millorar les ràtios de balanç.
  • Notificació de la cessió de crèdit al deutor.
  • Operativa àgil amb BS Online Empreses.
  A més a més, a la modalitat sense recurs:
  • Disposa de cobertura d’insolvència dels seus deutors.
  • Indemnització en cas d’impagament del 100 % de l'import de la factura.
  • Permet mantenir sanejada la seva cartera de clients.
  • Elimina els costos en processos contenciosos.
  • No cal que canviï d’asseguradora. Si ja disposa d’una pòlissa d’assegurança de crèdit, té la possibilitat d’instrumentar un factoring sense recurs a partir de la subrogació de drets de cobrament d’aquesta assegurança.
     més informació…    

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Documents i utilitats
  Li facilitem informació i utilitats que poden ser del seu interès:

     Fitxa comercial del producte   

  Impacte en els estats financers de la seva empresa: Vegi   com el factoring afecta el balanç i el compte de resultats  i millora les seves ràtios financeres.

         Negocio Internacional Vegi la informació completa: Veure videofitxes

 • Píndoles per millorar
   Els nostres experts l'assessoren sobre temes clau per al seu negoci:

  Vídeos:
  "Gestió de cobraments i finançament de factures d'exportació"


  Altres productes que poden ser del seu interès