Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Crèdit Expansió Premium

Ingressos variables, liquiditat estable

El Crèdit Expansió Premium ofereix un finançament flexible i de fàcil disposició en exclusiva per a titulars del Compte Expansió Plus o del Compte Expansió Premium.

De vegades, els ingressos no arriben al mateix ritme que les despeses. I esperar no és una opció. Per això, Banc Sabadell li ofereix el Crèdit Expansió Premium: una solució que li permet disposar de la liquiditat que necessiti durant tot l’any.

Crédito Expansión Premium


 • Fins a 50.0001 euros associats al seu compte.
 • Condicions preferents.
 • Cinc anys sense preocupacions.
 • Tan avantatjós com econòmic.

Documentació necessària per sol·licitar el Crèdit Expansió Premium

 • DNI del sol·licitant, passaport o targeta de residència.
 • Dues últimes nòmines del titular (treballadors per compte d’altri).
 • Declaració de l’IRPF corresponent a l’últim exercici.
 • Escriptura de propietat (si posseeix algun immoble).

Per poder beneficiar-se del Crèdit Expansió Premium és obligatòria la contractació del Compte Expansió Plus o del Compte Expansió Premium. Consulti les característiques concretes de cada compte:

Fins a 50.0001 euros associats al seu compte

Condicions preferents

Cinc anys sense preocupacions

Tan avantatjós com econòmic

1. Import màxim concedit a un mateix client. La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada es determinen i estan condicionats als criteris de risc del banc i es revisen anualment.

2. Exemple de TAE: 6,436%, calculada per a un crèdit de 10.000 euros a 5 anys, disposat en la seva totalitat amb liquidació mensual, a un tipus d’interès fix del 5,25% nominal, amb una comissió d’obertura de 90 euros, una comissió de revisió anual de 90 euros i sense comissió d’estudi ni comissió de no-disposició. La quota mensual de pagament únicament d’interessos pot variar en funció dels dies naturals del mes. Així, pot ser, com a màxim, una quota de 45,21 euros i, com a mínim, de 40,83 euros. Capital que s’ha de tornar al venciment: 10.000 euros. Import total carregat: 13.112,92 euros, que inclou els interessos, la comissió d’obertura i la comissió de renovació anual. Comissió d’obertura: 0,50% (mínim: 90 euros). Comissió de revisió anual: 0,60% (mínim: 90 euros). Independentment de la data de contractació, les liquidacions es fan mensualment. Les comissions estan exemptes de finançament.

La TAE pot variar en funció del termini i l’import del crèdit.