Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Comptes a Miami

Comptes a Miami

Compte multidivisa a l'oficina de Banco Sabadell a Miami destinat al cobrament de les seves exportacions al mercat dels Estats Units. Al tractar-se d'un compte multidivisa pot mantenir saldos no només en dòlars americans (USD), sinó també en qualsevol altra moneda admesa a cotització.

El compte pot ser utilitzat per a pagaments, tant domèstics com internacionals.

Per poder utilitzar comptes de l'oficina de Miami, a través de BS Online Empresa , cal formalitzar un contracte.

 • Funcionament

  Cobrament de transferències

  Haurà de comunicar al seu client, als Estats Units, que el pagament s'ha d'efectuar al seu compte a Banco Sabadell (Miami Agency), indicant el següent:

  • Nom i número de compte del beneficiari
  • Identificació del banc beneficiari: Nom, adreça i identificació del número ABA ( American Banking Association ).

  El número ABA és un codi de nou dígits absolutament indispensable per realitzar una transferència dins dels Estats Units.


  Gestió del cobrament de xecs

  Procediment:

  • Haurà de comunicar al seu client als Estats Units que el xec es pagui a l'ordre de Banco Sabadell, Miami Agency , i que s'anoti en el xec la informació necessària per a la identificació del pagament (titular del compte, número de compte, número de factura).
  • Una vegada Banc Sabadell (Miami) rebi el xec, serà ingressat en compte i es podrà consultar a través d'Internet quan el xec s'hagi abonat.
    

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Guies i impresos
  • Condicions compte centralitzat d'exportacions (PDF, 1 pàgina, 60 kB)

  Aquests documents estan en format PDF, per visualitzar-los pot usar el programa Acrobat Reader. Si no ho té instal·lat, pot descarregar-lo gratuïtament  Altres productes que poden ser del seu interès