Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 383 666
  • Atenció en línia - Xat
  • @BancoSabadell


Cobrament de rebuts

La presentació de rebuts en suport magnètic (BS Online), en condicions preferents.

 
Treballem en PRO vostè .



Banc Sabadell treballa en PRO dels col•lectius professional. Per això, manté acords de col·laboració amb col•legís i associacions professionals de tot Espanya per oferir-los, tant a ells com als seus membres, avantatges específics segons les seves necessitats.

 

SabadellProfesional

Amb aquest servei podrà realitzar l'emissió de rebuts domiciliats als seus clients a qualsevol hora del dia, des de la seva empresa, amb aquests avantatges :

  • Estalvi en costos administratius perquè no tindrà la necessitat d'emetre rebuts físics ni de desplaçar-se a l'oficina. 
  • Gestió de cobrament dels seus rebuts domiciliats corresponents a serveis, subministraments, associacions, col·legis, etc.
Les condicions són aplicables a tots els comptes en què aparegui el col·legiat com a titular o autoritzat, amb contractació extra de productes.

A través del nostre BS Online Empresa ens pot enviar en un fitxer les seves remeses de rebuts fins a un dia hàbil anterior a la data de càrrec al seu client, amb aquests avantatges:

El format del fitxer està regulat per la norma 19 (PDF, 67 págines, 0,8 Mb) de l'AEB (Associació Espanyola de Banca).