Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 900 500 170
  • @Sabadell_Help


Crèdit PRO

Un préstec a mitjà termini en condicions exclusives

 
Treballem en PRO de vostè .Beneficiï’s de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals col·legiats i que li ofereix avantatges pensats per al seu sector professional.

 
 

 Pòlissa de Crèdir Professional 

Per equilibrar la seva tresoreria durant tot l’any, posem a la seva disposició Crèdit PRO.

  • 0 euros comissió d’estudi
  • 0 euros despeses per no-disposició
  • 0 euros cancel·lació anticipada


Un crèdit permanent associat al seu Compte Sabadell PRO  amb un tipus d’interès preferent, que s’actualitza trimestralment, i amb el qual només pagarà interessos:

  • Per la quantitat utilitzada i en cada moment
  • Durant el temps en què el tingui disposat

A més a més, el crèdit es renova automàticament cada any, sense que hagi de fer cap tràmit.