Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Cash Pooling Tresorer

Cash Pooling Tresorer

Si manté filials o comptes a l'exterior, el nostre servei de cash pooling tresorer li facilita una major integració entre els seus comptes a Espanya i les de l'exterior.

Com a complement a les estructures de cash pooling domèstic o com a solució standalone a les seves necessitats d'administració de comptes a l'exterior, posem a la seva disposició una completa gamma d'eines per a la gestió dels seus comptes situats a qualsevol lloc del món.

 • Serveis i avantatges
   Pot:
  • controlar puntualment el saldo i els moviments, des del seu propi ordinador, a través del servei de banca  BS Online Empresa si es tracta dels comptes de la seva filial a Polònia, com d'un compte per centralitzar els cobraments de les seves exportacions al Regne Unit
  • donar instruccions des de BS Online al banc estranger en el qual estigui ubicat el compte, ja sigui per instruir un pagament comercial, com per ordenar una transferència de centralització cap al seu compte principal a Espanya


  Amb els avantatges següents:

  • Optimització la seva tresoreria , evitant saldos ociosos a l'exterior, o eliminant descoberts en compte per mitjà de la instrucció immediata de transferències de cobertura cap al seu compte a l'estranger
  • Punt d'entrada únic i multibancari als seus comptes a qualsevol lloc del món
  • Una gestió més efectiva de la tresoreria com a conseqüència de l'estandardització en els processos de control i administració
  • Major transparència i centralització de la informació sobre els seus comptes, obtenint una visió global dels moviments
  • Disponibilitat per Internet de tota la informació i eines de gestió a través del nostre servei BS Online

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Funcionament
  • El banc estranger envia diàriament els extractes per mitjà de missatgeria estàndard SWIFT en MT940. Les dades queden immediatament incorporades a la informació sobre els seus comptes, disponible a BS Online
  • Les instruccions sobre el compte es realitzen a través de BS Online i generen una sol·licitud de disposició per mitjà d'un missatge estàndard SWIFT MT101
  • Les transferències de fons cap al compte remot es realitzen a través de BS Online per mitjà de l'estàndard SWIFT MT103
  • Cal un acord bilateral amb el banc estranger. Actualment disposem d'acords amb entitats financeres de prop de 30 països per intercanviar instruccions de gestió remota de comptes. A més a més, podem ampliar la llista a la seva conveniència


  Altres productes que poden ser del seu interès

  Continua sense haver pres una decisió?

    Potser està buscant...