Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 902 323 000
  • Atenció online - xat
  • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Altres assegurances i serveis

També poden ser del seu interès les assegurances i els productes següents, que ofereixen solucions especials per a empreses.

Protecció Béns Finançats

Aquesta modalitat d'assegurança indemnitza l'assegurat pels danys i les pèrdues materials patits per la maquinària assegurada com a conseqüència d'una causa accidental, sobtada i imprevista, sempre que la maquinària esmentada hagi estat finançada mitjançant lísing o préstec.

Més informació sobre l'assegurança Protecció Béns Finançats.Sol·liciti una cita

Protecció Transports

Aquesta assegurança protegeix el transport de mercaderies en qualsevol tipus de transport (terrestre, marítim o aeri) en territori nacional i internacional.

Més informació sobre l'assegurança Protecció Transports.

Sol·liciti una cita

Protecció Crèdit Comercial

Una assegurança que cobreix les pèrdues com a conseqüència de l'impagament dels seus clients domèstics o estrangers per insolvència de fet o de dret.

Més informació sobre l'assegurança Protecció Crèdit Comercial.

Sol·liciti una cita

Protecció Construcció

Aquesta assegurança cobreix els danys i les pèrdues materials que pateixi l'obra assegurada que siguin conseqüència directa d'una causa accidental i imprevisible, durant el termini de durada de l'obra, així com la responsabilitat civil davant de tercers, patronal i creuada i danys a equips i maquinària de construcció.

Més informació sobre l'assegurança Protecció Construcció.Sol·liciti una cita

Protecció Béns Finançats és una assegurança d’Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, amb NIF A28319770 i domicili a l’av. Manoteras, núm. 32, 28050 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C0715.

Protecció Transports en la modalitat de viatge i facturació és una assegurança de la companyia asseguradora Zurich Insurance plc, sucursal a Espanya, amb NIF W0072130H i domicili social a la Via Augusta, 200, 08021 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E0189. Protecció Transports en la modalitat d’abonament és una assegurança de la companyia asseguradora Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A48037642 i domicili social al Paseo de las Doce Estrellas, 4, Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-467.

Protecció Crèdit Comercial és una assegurança de Solunion Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A28761591 i domicili social a l’av. General Perón, 40, 28020 Madrid, que té Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Protecció Construcció és una assegurança de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A48037642 i domicili social al Paseo de las Doce Estrellas, 4, Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-467.

Aquestes assegurances tenen com a intermediari Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A28761591 i domicili social a l’av. General Perón, 40, 28020 Madrid, que té Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.