Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


L'ajudem?
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Protecció Crèdit Comercial

Faci vendes segures a la seva empresa.

Protección Crédito Comercial

Una assegurança que cobreix les pèrdues com a conseqüència de l'impagament dels seus clients domèstics o estrangers per insolvència de fet o de dret. (*)

Amb la nostra pòlissa d'assegurança de crèdit, la seva empresa pot fer vendes segures, cobrint tota la vida del cicle de la factura.


Servei integral de protecció davant el risc comercial


 • Anàlisi professional i independent de la capacitat creditícia de la cartera de clients de l'empresa.
 • Cobertura del risc durant el temps que duri l'operació o operacions amb el client de l'empresa.
 • Gestió de cobrament dels impagaments en qualsevol punt d'Espanya o de l'estranger, inclús per via judicial si fos necessari.
 • Indemnització en cas que el recobrament no arribi a produir-se, als 180 dies de la data original de venciment.

Una assegurança que proporciona seguretat en el cobrament dels crèdits


 • Assegura el valor en la factura de totes les vendes a crèdit durant l'anualitat de l'assegurança, incloent-hi l'IVA.
 • Aquesta assegurança converteix el risc d'insolvència dels deutors en una despesa pressupostable, fàcilment absorbible i fiscalment deduïble.
 • Protegeix els comptes a cobrar de clients, tant per a les vendes en el mercat intern com per a les exportacions.
 • Analitza i vigila permanentment la solvència dels clients de l'empresa que ven a crèdit.
 • Prevé possibles impagaments per la classicació prèvia dels clients de l'empresa.

Demanar una cita

(*) Insolvència de fet: l'impagament total o parcial d'un crèdit transcorreguts sis mesos des de la data de recepció de l'avís d'insolvència provisional a la companyia. Insolvència de dret: cas en què un deutor inicia un procés o¬cial d'insolvència.

Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a Solunion Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion .

Protecció Crèdit Comercial és una assegurança de Solunion Seguros de Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A28761591 i domicili social a l’avinguda General Perón, 40, 28020 Madrid.

 •  

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès