Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


L'ajudem?
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Protecció Construcció

Protegeixi les seves promocions durant el període de construcció

Edificio

Aquesta assegurança cobreix els danys i les pèrdues materials que pateixi l'obra assegurada que siguin conseqüència directa d'una causa accidental i imprevisible, durant el termini de durada de l'obra, així com la responsabilitat civil davant de tercers, patronal i creuada i danys a equips i maquinària de construcció.


Serveis i avantatges


 • Assessorament sobre prevenció de sinistres.
 • Gestió de manteniment de la pòlissa.
 • Garanties de qualitat de servei en tota l'oferta.
 • Gestió integral de sinistres ràpida i eficaç.
 • Estudi d'una oferta personalitzada adaptada a les necessitats de la seva empresa sense cap cost ni compromís.
 • Flexibilitat en l'oferta a través de la contractació d'una cobertura bàsica i la possibilitat d'ampliar-la a través d'una sèrie de cobertures opcionals.
 • Cotització i contractació àgil i senzilla a través de les nostres oficines.
 • Possibilitat de contractar la cobertura de R. C. com a promotor o bé com a promotor/constructor en funció de la persona que formalitzi el contracte.

Cobertures


1. Bàsiques:

 • Incendi, caiguda del llamp, explosió, riscos de la natura, riscos de caràcter polític, actes vandàlics, robatori i espoliació.
 • Conseqüències d'errors de disseny, danys durant el període de manteniment de l'obra acabada.

2. Opcionals (contractables de manera addicional):

 • Danys de l'equip, grues i maquinària de construcció i efectes personals.
 • Responsabilitat civil davant de tercers, patronal i creuada.

Demanar una cita

Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Protecció Construcció és una assegurança de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A48037642 i domicili social al passeig de las Doce Estrellas, 4, Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau núm. C-467.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès