Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Truqui als números:
  902 199 616
  902 199 617
 • Visiti una de les
  nuestras oficinas.
Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

Assegurança de canvi

Assegurança de canvi

Una assegurança de canvi és un compromís per mitjà del qual el client i el banc s'obliguen mútuament a intercanviar una quantitat de divisa a un preu fixat en una data futura.

 

1. Importador


Si la seva empresa és importadora en USD, haurà de comprar una quantitat determinada d'USD en una data futura, beneficiant-se de nivells alts de cotització de l'EUR/USD.

Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de compra , independentment de l'evolució de la cotització de l'EUR/USD. El canvi fixat pot ser superior (divisa amb premi) o bé inferior (divisa amb descompte) al del dia de la seva contractació.

Amb l'assegurança de canvi, al venciment, comprarà el nominal establert al tipus fixat.

Gráfico1

L'assegurança de canvi no li permet beneficiar-se de les possibles fluctuacions favorables de la divisa.

Operativa:

 • Malgrat l'obligació de dur a terme l'operació, la liquidació pot tenir lloc abans del seu venciment , totalment o parcial, amb el manteniment del canvi prefixat, llevat de la devolució del premi o descompte corresponent al període d'anticipació.
 • Pot reconduir-se a un nou venciment amb l'efecte final de manteniment del canvi prefixat inicialment actualitzat amb el premi, o el descompte corresponent al període reconduït.
 • Pot contractar-se en temps real i a preus constantment actualitzats mitjançant el nostre servei BS Online Empresa

 

2. Exportador


Si la seva empresa és exportadora en USD, haurà de vendre una quantitat determinada d'USD en una data futura, beneficiant-se de nivells baixos de cotització de l'EUR/USD.

Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de venda , independentment de l'evolució de la cotització de l'EUR/USD. El canvi fixat pot ser superior (divisa amb premi) o bé inferior (divisa amb descompte) al del dia de la seva contractació.

Amb l'assegurança de canvi, al venciment, vendrà el nominal establert al tipus fixat.

Gráfico2

L'assegurança de canvi no li permet beneficiar-se de les possibles fluctuacions favorables de la divisa.

Operativa:

 • Malgrat l'obligació de dur a terme l'operació, la liquidació pot tenir lloc abans del seu venciment , totalment o parcial, amb el manteniment del canvi prefixat, llevat de la devolució del premi o descompte corresponent al període d'anticipació.
 • Pot reconduir-se a un nou venciment amb l'efecte final de manteniment del canvi prefixat inicialment actualitzat amb el premi, o el descompte corresponent al període reconduït.
 • Pot contractar-se en temps real i a preus constantment actualitzats mitjançant el nostre servei BS Online Empresa

 

3. Variants


Cash option

Compromís en ferm pel qual la seva empresa i el Banc s'obliguen mútuament a respectar un canvi acordat per a la compra o venda d'una divisa contra una altra (generalment euros) dins d'un període inclòs entre dues dates preestablertes. El canvi fixat pot ser superior (divisa amb premi) o bé inferior (divisa amb descompte) al del dia de la seva contractació.

Durant cada període es podran efectuar diverses disposicions, sense excedir el màxim mensual.

El cash option no li permet beneficiar-se de les possibles fluctuacions favorables de la divisa.

Forward periòdic

Instrument de cobertura de risc de canvi tant per a exportació com per a importació, similar a l'assegurança de canvi, en el qual s'estableix un preu fix per a un període màxim d'un any , amb un calendari de disposicions mensuals.

Els períodes mensuals seran consecutius i s'iniciaran en la data establerta. Durant cada període es podran efectuar diverses disposicions, sense excedir el màxim mensual.

El forward periòdic actua com una successió de cash options mensuals, però amb un preu únic per a totes. Permet tancar el preu de tota una campanya comercial a un canvi atractiu en relació a altres instruments de cobertura.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...