Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Protecció Camions

Protecció Camions

Protecció Camions

BS Protecció Camions és una assegurança per a vehicles industrials que tinguin un pes superior a 3.500 kg com ara furgons, camions, capçals i tractors, remolcs i semiremolcs, que compleixin les característiques següents:

 • Vehicles nous i propis finançats a través de lísing, préstec o crèdit per Banc Sabadell
 • Conductors habituals de més de 25 anys i amb una antiguitat de carnet superior a 2 anys (ja siguin conductors nominats o persones autoritzades)
 • Que no transportin mercaderies perilloses
 • Matrícula espanyola
 • Àmbit de circulació nacional i internacional, considerant com a internacional els països que consten en el Certificat Internacional d'Assegurança

 

Serveis i avantatges


 • Assistència en viatge les 24 hores des del Km 0 a Espanya i a l'estranger
 • Defensa i reclamació en àmbit europeu
 • Gestió de multes per accions derivades d'infraccions de la Llei de Seguretat Viària
 • Lliure elecció de taller
 • Peritatge en un màxim de 24 hores
 • Assessorament adaptat a les necessitats de l'empresa
 • Gestió de sinistres ràpida i eficaç.
 • Comoditat per fraccionar el pagament de l'assegurança.
 • Descompte en funció de la zona de circulació i aplicació de bonificació fins al 40%.
 • Temporalitat anual

 

Modalitats i cobertures


Hi ha dues modalitats de contractació per triar: un paquet bàsic molt competitiu i un paquet amb cobertures addicionals.

Protecció Camions
  Bàsic Complet
Responsabilitat civil de subscripció obligatòria i voluntària
Defensa i reclamació
Pèrdua total per danys propis
Incendi
Robatori del vehicle
Assistència en viatge
Riscos extraordinaris
Responsabilitat civil de la càrrega 1  
Reclamació de multes i accidents 2  

1 Màxim 60.000 €
2 Capital de 18.000 € per mort i invalidesa

Opcionalment i per cadascuna de les modalitats es pot contractar la cobertura de vidres.

 • Texto Pestaña1

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès