Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Préstecs hipotecaris

Financem:

 • compra o construcció de locals i naus
 • construcció i rehabilitació d'immobles antics, destinats a la venda
 • operacions que requereixin, com a garantia, la hipoteca d'un immoble ja existent

 

Característiques


Disposició

L'import del préstec s'ha d'abonar de manera íntegra en:

 • préstecs per compra
 • operacions en què s'ofereixi com a garantia la hipoteca d'un immoble ja existent

i de manera fraccionada en:

 • construcció i rehabilitació d'immobles


Període de carència

Excepcionalment i si el client ho sol·licita, és possible incloure un període de carència màxim de dos anys en el pla d'amortització del préstec, durant el qual les quotes només comprendran interessos.

En el cas de préstecs per construcció o rehabilitació, el període de carència recomanable ha de ser igual al temps previst de durada de les obres.

Si els préstecs es realitzen a promotors per a la venda posterior, el període màxim esmentat finalitzarà anticipadament quan es produeixi la subrogació del préstec al comprador, i en cap cas no podrà ser de més de dos anys.


Formalització

Aquesta operació es formalitza sempre en escriptura notarial, sobre la base d'una garantia de primera hipoteca, constituïda sobre l'immoble que es finança. L'escriptura d'hipoteca s'inscriu sempre en el Registre de la Propietat perquè quedi constància de la càrrega existent sobre l'immoble.

Consultes i operativa a InternetDes de BS Online Empresa, en l'opció del menú general Totes les opcions > Finançament > Préstecs i crèdits, disposa d'informació sobre les operacions i consultes que pot fer: Informació general del contracte de préstec, import inicial, import pendent, import de la quota, tipus d'interès, data de venciment, etc.
Consultar les liquidacions en el compte a la vista relacionat amb el préstec.
Sol•licitar l'amortització total o parcial del préstec, podent reduir quota o data de venciment.

 

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès

  Continua sense haver pres una decisió?


    Potser està buscant...