Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 900 500 170
 • @Sabadell_Help


Lísing/préstec per a farmàcia

Posem a disposició seva lísing/préstecs amb avantatges exclusius per als farmacèutics.

 
Treballem en PRO de vostè .Banc Sabadell treballa en PRO dels col•lectius professional. Per això, manté acords de col·laboració amb col•legís i associacions professionals de tot Espanya per oferir-los, tant a ells com als seus membres, avantatges específics segons les seves necessitats.

 


SabadellProfesional

LÍSING

Modalitat financera amb la qual pot adquirir els seus béns d'actiu fix.

Triï el bé i el proveïdor que vol: nosaltres l'adquirim i n'hi cedim l'ús per un temps determinat contra el pagament de quotes periòdiques i amb una opció de compra que es pot exercir al final del període de lloguer.

Li ofereim el lísing a totes les empreses, professionals, comerços i empresaris que duguin a terme una activitat econòmica de tipus professional, comercial, industrial o de serveis.

 • Característiques


  • Es pot finançar fins al 100% de l'import d'una operació
  • El tipus d'interès pot ser fix o variable
  • Tant l'amortització de capital com la càrrega financera de les quotes del lísing tenen la consideració de despesa deduïble per a les empreses subjectes a l'Impost de Societats i per als empresaris autònoms subjectes a IRPF en règim d'estimació directa. Per a ells, finançar les seves inversions per lísing suposa deduir-se fiscalment la inversió efectuada en aproximadament la meitat del temps que necessitarien si fessin una amortització lineal de la inversió.
  • Els terminis mínims de finançament són de 2 anys en maquinària i vehicles, i de 10 anys en immobles

  PRÉSTEC

  Li oferim préstecs amb plans d'amortizació àgils i adaptats a les seves necessitats, sense que el seu ritme de tresoreria es vegi alterat per pagaments irregulars i importants.