Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 900 500 170
 • @Sabadell_Help


Lísing per a taxista

Posem a disposició seva el lísing amb avantatges exclusius per als taxistes.

 
Treballem en PRO de vostè .Banc Sabadell treballa en PRO dels col•lectius professional. Per això, manté acords de col·laboració amb col•legís i associacions professionals de tot Espanya per oferir-los, tant a ells com als seus membres, avantatges específics segons les seves necessitats.

 


SabadellProfesionalModalitat financera amb la qual pot adquirir els seus béns d'actiu fix.

Triï el bé i el proveïdor que vol: nosaltres l'adquirim i n'hi cedim l'ús per un temps determinat contra el pagament de quotes periòdiques i amb una opció de compra que es pot exercir al final del període de lloguer.

Li ofereim el lísing a totes les empreses, professionals, comerços i empresaris que duguin a terme una activitat econòmica de tipus professional, comercial, industrial o de serveis.

 • Característiques


  • Es pot finançar fins al 100% de l'import d'una operació
  • El tipus d'interès pot ser fix o variable
  • Tant l'amortització de capital com la càrrega financera de les quotes del lísing tenen la consideració de despesa deduïble per a les empreses subjectes a l'Impost de Societats i per als empresaris autònoms subjectes a IRPF en règim d'estimació directa. Per a ells, finançar les seves inversions per lísing suposa deduir-se fiscalment la inversió efectuada en aproximadament la meitat del temps que necessitarien si fessin una amortització lineal de la inversió.
  • Els terminis mínims de finançament són de 2 anys en maquinària i vehicles, i de 10 anys en immobles