Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Institut català de finances (ICF) - AVALIS DE CATALUNYA S.G.R.

Línia d'avals ICF/AVALIS

Instituto catalán de finanzas

Línia que té com a beneficiaris empreses i autònoms que tinguin la seva seu social o centre de treball a Catalunya.
 

 • Característiques

  Línia que té com a beneficiaris empreses i autònoms amb seu social o centre de treball a Catalunya. Està destinada a garantir operacions de finançament d’inversió i finançament de capital circulant i compta amb l’obtenció de garantia (aval) per part d’ICF o AVALIS.

  • Tenir recursos propis positius, no estar en situació de pèrdues continuades ni en concurs o preconcurs de creditors.
  • No tenir impagats en la data de formalització de l’aval.
  • Disposar de l’aprovació de l’operació de finançament de circulant per part del banc.
  En el cas d’avals d’AVALIS SGR, els beneficiaris seran pimes o autònoms i hauran de ser socis partícips de la SGR.

  En el cas d’avals d’ICF, els beneficiaris seran empreses o autònoms amb facturació inferior a 250 MM € i amb un pla de negoci que aporti valor a l’economia catalana.
 • Condicions Financeres
  Import avalat
  Per a operacions d’inversió:
  • L’import de l’operació haurà de suposar un increment de posicions de risc d’inversió del client amb el banc.
  • Import de l’aval: del 50% al 100% del projecte amb un màxim de 10 MM € per a avals d’ICF i d’1,5 MM € per a avals d’AVALIS.
  Per a operacions de circulant:
  • L’operació haurà de suposar un increment de posicions de circulant del client amb el banc de com a mínim un 10%.
  • Import de l’aval: com a màxim del 50% del total de l’operació amb un màxim de 5 MM € per a avals d’ICF i d’1,5 MM € per a avals d’AVALIS.
  Modalitats de finançament:
  • Préstec.
  • Lísing.
  • Pòlissa de crèdit.
  • Descompte nacional o internacional.
  • Facturatge amb recurs.
  • Confirming.
  • Negoci internacional.
  • Línia d’avals.
  Termini d’amortització:
  • Entre 3 i 15 anys per a operacions d’inversió.
  • Entre 1 i 5 anys per a operacions de circulant.
  Tipus d’interès:
  • El pacten entre client i banc.