Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

ICO Exportadors

Banc Sabadell  ha subscrit la línia ICO Exportadors a curt termini, amb la finalitat d’aportar liquiditat a autònoms o empreses espanyoles per mitjà de l’avançament de factures derivades de la seva activitat exportadora, o amb l’objectiu de cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns objecte d’exportació (prefinançament).

 • Característiques

  Beneficiaris:

  • Avançament de factures: autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzada a un deutor ubicat fora del territori nacional.

  • Prefinançament: autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que comptin amb un document acreditatiu acordat amb una empresa amb domicili social fora d’Espanya mitjançant el qual l’empresa compradora es compromet a adquirir béns o a sol·licitar la prestació de serveis a l’empresa amb domicili social a Espanya, independentment de la denominació i forma que es doni a aquest document.


  Conceptes finançables:

  • Avançament de factures: factures derivades de l’activitat exportadora (deutor estranger sense limitació per país deutor), amb una data de venciment no superior a 180 dies des de la data de l’avançament de la factura.

  • Prefinançament: necessitats de liquiditat de l’empresa per cobrir els costos de producció i elaboració del bé objecte d’exportació.  Més informació

   

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès