Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.

Dipòsit Online

Alta rendibilitat a curt termini

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgoEl reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Online

Els Dipòsits Online de Banc Sabadell li ofereixen una rendibilitat amb una inversió a curt termini i la possibilitat de contractar-los directament per Internet. I, evidentment, sempre recuperarà el 100% del seu capital al venciment.
 

 • Característiques

   

   Els dipòsits online ofereixen una rendibilitat
     Tipus d'interès inicial Renovació
   6 mesos 0,02 % TAE 0,02 % TAE
   1 any 0,03 % TAE 0,03 % TAE

  *El tipus d'interès de renovació serà el tipus d'interès vigent a cada moment, actualmente és el que s'indica.
   


  Altres condicions:

  • Contractació: exclusivament per Internet.
  • Abonament d'interessos: al venciment
  • Cancel·lació anticipada: el producte permet la cancel•lació anticipada. En cas de sol•licitar la cancel•lació, s’aplicarà una penalització sobre l’import cancel•lat, depenent del temps transcorregut entre la data de cancel•lació i la data de venciment del dipòsit. Aquesta penalització mai no superarà els interessos generats fins llavors; per això, vostè sempre té garantit el capital invertit inicialment.

    
  Sol·licitar ara...
  • Per BS Online 

  • Visitant  nostres oficines

  Dipòsit Online
  • Truqui'ns al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de nostres oficines
 • Fiscalitat

  Residents
  Els interessos que es perceben s’integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l’estalvi de l’IRPF. El tipus impositiu que cal aplicar sobre la base imposable de l’estalvi és del 19,5% per als primers 6.000 euros de base, del 21,5% per als següents 50.000 euros de la base i del 23,5% a partir de 50.000,01 euros.
  En el moment que s’abonin, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l’impost del 19,5%.

  No-residents
  Per als dipòsits de no-residents, degudament acreditats, no es fa cap retenció sobre els interessos generats, els quals estan exempts de tributació a Espanya. Si no s’acredita la no-residència es practicarà una retenció del 19,5%.Altres productes que poden ser del seu interès

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...