Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Correspondència

Correspondència amb correu electrònic

Mitjançant el servei de correspondència pot rebre diàriament i amb seguretat per correu electrònic tots els justificants i extractes en format pdf accedint tan sols al seu correu electrònic. Així, contribueix a reduir el consum de paper i col·labora a aconseguir un entorn més sostenible.

Rebrà exactament la mateixa informació que rebia per correu postal, però molt més de pressa. Directament a la seva adreça de correu electrònic.

Accedeixi-hi a través de BS Online – Veure totes les opcions - Correspondència i Servei d'alertes SMS - Correspondència i missatges

Desactivar la recepció de correspondència en paper

Pot anul·lar (1) l‘enviament dels extractes i justificants en paper al seu domicili o bé sol·licitar l’enviament per mitjà del seu correu electrònic per a cadascun dels seus comptes a la vista.

Recordi que a través de BS Online pot consultar tots els justificants dels moviments fets als seus comptes i productes els 24 últims mesos.

(1) Tot i que anul·li l’enviament d’extractes i justificants al seu domicili, li comuniquem que continuarà rebent en paper els documents següents:
  • Liquidació d’interessos i comissions del seu compte.
  • Documentació de plans de pensions, fons d’inversió i multifons.

Accedeixi-hi a través de BS Online – Veure totes les opcions - Correspondència i Servei d'alertes SMS - Desactivar la recepció de correspondència en paper.