Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Comptes a Londres

Comptes a Londres

Compte multidivisa a l'oficina de Banc Sabadell a Londres destinat al cobrament de les seves exportacions al mercat britànic. Al tractar-se d'un compte multidivisa pot mantenir saldos no només en lliures esterlines (GBP) sinó també qualsevol altra moneda admesa a cotització.

El compte també es pot utilitzar per a pagaments, tant domèstics com internacionals.

El titular del compte és l'empresa espanyola, client de Banc Sabadell (Espanya), per la qual cosa els interessos produïts no estan subjectes a retenció fiscal en origen.
 

 • Funcionament

  Obertura del compte

  • Documents requerits: Escriptura de constitució.
  • Extracte del Registre Mercantil en el que constin les dades d'inscripció i, en especial, el domicili social.
  • Original de  l'acord de l'òrgan d'administració (PDF, 2 pàgines, 60 kB) de l'empresa, en el que es resol obrir compte en Banc Sabadell (Londres) i en el que es designin els apoderats en el compte i la forma d'aquests poders
  • Declaració de no residència (PDF, 1 pàgina, 25 kB) de l'empresa
  • Document de referències bancàries emès per l'oficina de Banc Sabadell (Espanya) en la que l'empresa manté compte.
  • Original de dos documents d'identitat, amb una fotografia de cadascuna de les persones autoritzades a operar en el compte (DNI, passaport, carnet de conduir, etc.)
  • Prova de residència de cadascun dels signants (rebut electricitat, telèfon, etc.)
  • Autorització a atendre ordres (PDF, 2 pàgines, 98 kB) rebudes per teletransmissión

  Tots els documents han de presentar-se en original a la seva oficina de Banc Sabadell a Espanya.

  Cobrament de transferències

  Haurà de comunicar al seu client, al Regne Unit, que el pagament s'ha d'efectuar al seu compte a Banc Sabadell (Londres), indicant:

  • el número de compte
  • el Sort Code (o identificació de Banc Sabadell , Londres)

  El Sort Code és un codi de sis xifres absolutament indispensable per realitzar una transferència dins o cap al Regne Unit.

  Per facilitar la comunicació i evitar possibles errors, disposarà d'etiquetes amb el Sort Code i el seu número de compte, que podrà adherir a la factura proforma o a qualsevol altre document comercial.

  Gestió del cobrament de xecs

  Procediment:

  • El sobre franquejat en destí s'haurà d'adjuntar a la factura que s'envia al client.
  • Una vegada Banc Sabadell (Londres) rebi el xec (l'endemà del seu enviament en el sobre facilitat), serà ingressat en el seu compte i es podrà consultar immediatament a través d'Internet. En el seu extracte de compte apareixerà l'anotació Post , juntament amb la informació indicada en el revers del xec.
  • Quan es produeixi un impagament, tindrà coneixement dins dels tres dies necessaris per a la gestió de cobrament.

   

  Obligacions de declaració

  Els residents a Espanya que posseeixin comptes a l'estranger hauran de comunicar al Banc d'Espanya:

  • L'obertura o cancel·lació del compte per mitjà de l'imprès DD1.
  • Els moviments en el compte per mitjà de l'imprès DD2:
   • Mensualment, quan la suma d'abonaments i deutes iguali o superi els 3 milions d'euros
   • Anualment, quan no se superi aquesta xifra
   • A sol·licitud expressa del Banc d'Espanya, quan la suma d'abonaments i deutes no arribi als 600.000 euros

  Sobre les característiques detallades i les condicions completes d'aquestes declaracions pot consultar a BS Online Empresa de Banc Sabadell , on també podrà sol·licitar els impresos esmentats.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Guies i impresos
  • Compte Centralitzadora d'Exportació (PDF, 2 pàgines, [peso] Mb)
  • C1 Company Mandate (PDF, 2 pàgines, 60 kB)
  • C3 Corporate Tax Declaration Form (PDF, 1 pàgina, 25 kB)
  • C5 Corporate Tel-Fax Mandate With Test Key (PDF, 2 pàgines, 98 kB)
  • C8 Closure Corporate Account (PDF, 1 pàgina, 44 kB)
  • CP1 Third Party Information Authorisation (PDF, 1 pàgina, 68 kB)
  • CP2 InfoBanc Third Party Information Authorization (PDF, 1 pàgina, 45 kB)

  Aquests documents estan en format PDF, per visualitzar-los pot usar el programa Acrobat Reader. Si no ho té instal·lat, pot descarregar-lo gratuïtament

 • Batch Payment
  Ara, fer les seves transferències en el Regne Unit és més fàcil. Descarregui Batch Payment i comprovi-ho.


  Altres productes que poden ser del seu interès