Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
  • Estem a la seva disposició.
    Tots els dies les 24h.


  • 900 500 170
  • @Sabadell_Help


Avals Banc Sabadell

Condicions especials en avals

 
Treballem en PRO de vostè .


Banc Sabadell treballa en PRO dels col•lectius professional. Per això, manté acords de col·laboració amb col•legís i associacions professionals de tot Espanya per oferir-los, tant a ells com als seus membres, avantatges específics segons les seves necessitats.

 
 

SabadellProfesional
 

Un aval bancari és un compromís que el banc assumeix per garantir les obligacions contretes, pel seu negoci o empresa, davant de tercers.

  • Solvència : els avals emesos per Banc Sabadell  gaudeixen d'un merescut prestigi tant al mercat nacional com al mercat internacional.
  • Agilitat : disposem dels mitjans més avançats per poder emetre els avals necessaris per a la seva empresa en un curt període de temps.


Modalitats

Hi ha diverses modalitats d'avals i garanties segons les característiques de l'obligació garantida:

  • Compromisos econòmics comercials assumits per la seva empresa, com ara el pagament en la compravenda de béns o el pagament d’impostos o les devolucions de quantitats rebudes a compte per l'empresa en concepte de subministraments de serveis.
  • Compromisos econòmics financers assumits per la seva empresa, com ara la devolució de crèdits o préstecs que l'empresa tingui a qualsevol altra entitat financera.
  • Compromisos no econòmics assumits per la seva empresa, com ara la participació en concursos o el bon compliment d’un contracte.


Consulta d’avals a Internet

Des de BS Online Empresa, en l'opció del menú general “Totes les opcions” -> “Finançament” -> “Avals”, epígraf  “Consultes”, pot consultar la situació dels seus avals i línies d’avals.
També ho pot fer des de la pantalla de resultats de la consulta de “Posició Global”.
Disposa d’un cercador que permet aplicar criteris a la consulta i obtenir una llista dels avals que la compleixin, com per exemple avals ja cancel•lats.
El resultat de la consulta d’un aval ofereix totes les dades de l’operació.
La consulta d’una línia mostra les dades de la línia i el detall dels avals emesos a l’empara de la mateixa. Des de la llista d’avals d’una línia es pot accedir a les dades de qualsevol dels avals.
Una de les funcionalitats de la consulta és la visualització del detall de les liquidacions de comissions.

Sol•licitud d’avals per Internet

A través de l’opció de menú “Totes les opcions” -> “Finançament” -> “Avals”, epígraf “Operativa”, es pot accedir a un formulari mitjançant el qual podrà sol•licitar els seus avals a l’oficina.