Entrevistem a D. Manuel García-Izquierdo Parralo, president de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC)

Col·lectius professionals

D. Manuel García-Izquierdo Parralo

President de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC)

Què persegueix la Confederació Espanyola de Comerç (CEC)?

La Confederació Espanyola de Comerç és l’organització empresarial més representativa del comerç de proximitat a Espanya. En el nostre paper com a portaveu del sector, actuem en tots els àmbits i davant de tots els interlocutors a fi de defensar els interessos de les pimes i els autònoms de comerç, i servim d’òrgan d’unió de les nostres 19 confederacions i 49 federacions, que al seu torn representen més de 1.500 associacions.

Des de la CEC promovem un model d’equilibri entre formats comercials, i garantim que el consumidor pugui gaudir de l’oferta més variada possible. Sobre això, també postulem un model econòmic en què l’empresa comercial tingui els mitjans necessaris per exercir l’important paper econòmic i social que li correspon.

Finalment, pretenem millorar la imatge de l’empresari i de l’autònom de comerç davant dels mitjans de comunicació i l’opinió pública i, al seu torn, fomentem les relacions, els contactes i els intercanvis que s’estableixen dins i fora del sector.

Què el va impulsar a presentar-se a la presidència?

Sempre he estat un ferm defensor de la unió empresarial i de la cohesió del comerç com valors que salvaguarden el futur dels nostres petits i mitjans empresaris. I és que, mentre que un petit comerç mai no podrà competir davant d’una gran superfície, la suma de les nostres pimes ens aporta una força incomparable.

Va ser per aquesta defensa de l’associacionisme que vaig decidir presidir l’Associació Provincial d’Empresaris de Comerç de Huelva i la Confederació Empresarial de Comerç d’Andalusia, càrrecs que continuo exercint a dia d’avui.

Així mateix, el 2007 se’m va designar com un dels vicepresidents de la CEC i, el 2011, algunes de les nostres associacions autonòmiques em van demanar que optés al càrrec de president de la Confederació. Vaig assumir aquesta responsabilitat a fi de continuar promovent, en l’àmbit nacional, la unitat i la cohesió del nostre sector.

En quins projectes participa la CEC?

La CEC participa en tots els projectes que afectin el comerç de proximitat, tant en l’àmbit nacional, a través de les nostres entitats adherides, com en l’àmbit autonòmic, provincial i local. En aquest sentit, col·laborem en els plans que configuren el desenvolupament del nostre sector, com per exemple el Pla de comerç segur o el Pla integral de suport a la competitivitat del comerç al detall.

Així mateix, la totalitat dels prop de 300 convenis col·lectius d’àmbit provincial, autonòmic i nacional que es negocien a Espanya estan firmats per les organitzacions integrades a la CEC, el que al seu torn ens porta a representar el sector en els plans nacionals de formació contínua i en el diàleg social que s’estableix amb les organitzacions sindicals del sector.

També desenvolupem la nostra activitat a través de les entitats a les quals estem integrats: som membre de ple dret de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) i de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE). A més, formem part de la patronal europea EUROCOMMERCE, de la qual som membres fundadors.

Veiem que donen molta importància a la formació. En què forma la CEC als seus representats?

Un dels objectius prioritaris de la CEC és la formació permanent dels professionals del sector, l’optimització de les seves competències i la millora de la competitivitat de les empreses. Tot això reforçat amb el reconeixement, a través d’acreditacions, l’experiència professional dels empresaris i els treballadors del sector.

Per a això, la CEC ha impulsat, juntament amb les seves entitats associades, plans de formació orientats als nous reptes i necessitats del comerç al detall.

Quins avantatges té el comerç de proximitat davant la gran superfície?

El comerç de proximitat està profundament arrelat en la nostra cultura. Forma part i ajuda a construir la identitat dels territoris en els quals s’estableix; és un comerç que promou ciutats més sostenibles, que evita desplaçaments innecessaris i que preserva el territori; en el qual el client és atès per algú que coneix el que ven i que fomenta un consum responsable.

A més, el comerç de proximitat impulsa millores al seu barri, genera ocupació estable i de qualitat, aposta per la conciliació de la vida familiar i dinamitza els barris en què s’ubica. En definitiva, el comerç de proximitat és un veí més, interessat a millorar la qualitat de vida de la seva comunitat.

Com ha afrontat el sector la crisi? N’hem sortit?

El comerç ha afrontat la crisi fent el que millor sap: obrint cada dia el seu negoci i oferint tota la seva il·lusió, capacitat de sacrifici i afany de superació.

Dit això, encara no hem superat la crisi econòmica, si bé per primera vegada en anys podem dir que ens apropem a una reactivació plena del consum. Un objectiu que esperem complir el 2017, i que dependrà de la confiança dels consumidors i de les polítiques que dugui a terme l’Administració pública.

Quines barreres existeixen actualment per als comerços?

Les principals barreres que afecten el nostre sector són la inseguretat que pateixen tant els empresaris del comerç a l’hora d’invertir com els clients en el moment de comprar; els problemes que pateixen moltíssims autònoms i pimes de comerç per equilibrar els horaris comercials amb la conciliació de la vida familiar, i la falta de control de determinades pràctiques, com per exemple la venda a pèrdues o la venda ambulant il·legal.

Són un sector clau de la nostra economia. Què representen els comerciants per a les grans dades macroeconòmiques del nostre país?

Segons les dades d’afiliacions a la Seguretat Social del mes de novembre passat, el comerç al detall té 1.854.942 afiliats. D’aquests, 540.310 són autònoms i 1.314.632 estan adherits al règim general. Això suposa que un de cada quatre autònoms espanyols forma part del sector comerç, la qual cosa ens situa com el sector amb més nombre de treballadors per compte propi.