« TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL

NOVEMBRE 2016

Autònoms i pensions: un trencaclosques amb solució

Al voltant de dos milions d'espanyols estan inscrits en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social. Es tracta d'un col·lectiu professional amb unes característiques particulars, a cavall entre les necessitats pròpies d'una pime i les d'un client particular.

Entre les seves preocupacions, la pensió de jubilació ocupa un dels llocs més destacats. Al contrari que els treballadors per compte d'altri, l'autònom pot cotitzar per la pensió mínima, cosa que pot ser molt avantatjosa al principi, però que també presenta inconvenients…


Pensió mitjana*: un autònom cobra 623 euros al mes; un assalariat, 988

 

Per què els autònoms cobren una pensió més baixa

Un assalariat rep de mitjana una pensió un 37% superior a la d'un autònom. Això es deu, sobretot, al règim de cotització. Fins als 47 anys, un autònom pot triar lliurement la seva base de cotització, entre el mínim brut de 893 euros i el màxim de 3.642 euros. El 93% opta per la cotització mínima i preveu augmentar-la a mesura que s'acosta l'edat de jubilació.

Però, a partir dels 47 anys, l'Estat limita la base de cotització per evitar la “compra” de pensions altes a última hora. El resultat és que la immensa majoria dels autònoms accedirà a una pensió de poc més de 600 euros, mentre que els més previsors poden arribar als 1.500 euros. Només una petita minoria opta per la pensió màxima.

D'altra banda, els autònoms treballen menys anys. Només el 57% dels autònoms que es jubilen té més de 35 anys cotitzats. Entre els assalariats, aquest percentatge és del 71%.

Un sistema amb debilitats no resoltes

Així, doncs, no és estrany que entre les diverses preocupacions d'aquest col·lectiu el futur de les seves pensions ocupi un lloc molt destacat.

Els autònoms utilitzen diferents estratègies per millorar les seves pensions. Per exemple, endarrerint la seva edat de jubilació o compatibilitzant salari i pensió. Aquestes, però, són solucions provisionals que no aborden l'arrel del problema real i que, a més, afecten negativament el seu grau de benestar.


L'estalvi privat sistemàtic garanteix una jubilació tranquil·la

 

Plans de pensions i de previsió de Banc Sabadell: a mida del professional autònom

Les tres paraules clau són estalvi privat sistemàtic. Aquesta actitud de previsió ha deixat de ser només convenient per convertir-se en necessària per als contribuents en general, i imprescindible per al col·lectiu d'autònoms. Per això, des de Banc Sabadell destaquem que és molt important iniciar un pla d'estalvi com més aviat millor i que aquest pla s'ha de basar en una aportació regular de diners. Només així podrem garantir un coixí econòmic adequat per a la jubilació.

I aquesta tasca de conscienciació va acompanyada d'una oferta de productes d'estalvi tan àmplia com flexible: plans d'estalvi i/o de previsió, amb rendibilitat garantida i plans de pensions individuals.

Productes que estan pensats a llarg, mitjà o curt termini. Amb un bon pla d'estalvi, sempre sistemàtic, i triant el o els productes més adequats, l'autònom pot afrontar la previsió del seu futur i gaudir d'interessants avantatges addicionals.

  • Facilita l'estalvi. Com que es reparteix durant més anys, redueix l'esforç econòmic i allibera més renda per al dia a dia.
  • És flexible. L'esforç econòmic es pot adaptar a la situació personal i de cicle de vida de cadascú.
  • És automàtic. L'estalviador es despreocupa de fer les aportacions i, si ho vol, pot revalorar-les d'any en any.
  • Suavitza oscil·lacions. La planificació a llarg termini permet aprofitar a favor nostre els moviments del mercat i maximitzar la rendibilitat de l'estalvi.
  • Avantatges fiscals. Productes com els plans de pensions i de previsió permeten, a més, reduir de forma significativa l'import que s'haurà de pagar en la declaració de la renda.

Els gestors especialitzats de Banc Sabadell l'ajudaran a crear un pla d'estalvi simple, segur i, sobretot, avantatjós a llarg termini. Consulti-ho a l'oficina més propera.

* Font: artícle Cinco Días 8/06/2016

Productes contractables només per residents a Espanya.

Plans de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A-58581331 i domicili social en el carrer Sena, 12, 08174 Sant Cugat del Vallès, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 9966, llibre 9105, secció 2ª, foli 53, full 118531, inscripció 1ª. Inscrita en la Direcció General d’Assegurances, Registre Especial d’Entitats Gestores de Fons de Pensions amb el núm. G-0085. Entitat dipositària: Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20093, foli 1, full B-1561. Entitat promotora: Banco de Sabadell, S.A.

El document amb les dades fonamentals per al partícip està a disposició del públic en les oficines de Banc Sabadell així com a la pàgina web del banc (www.bancsabadell.com- apartat Pensions).

Els plans de previsió assegurats i els plans individuals d’estalvi sistemàtic són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, subjectes als termes i condicions contractats en la pòlissa, i mediats Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

« TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL