Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Protecció Subsidi

Protegeixi els seus ingressos com a autònom

Sabem com és d’important per a un autònom disposar d’uns ingressos garantits en el cas de no poder treballar per malaltia, accident o hospitalització…

Protecció Subsidi és un assegurança adaptat a les necessitats d’avui dia, especialment dissenyada per a autònoms, que protegeix la seva economia i li garanteix el pagament d’una indemnització diària per malaltia, accident, hospitalització i retirada del permís de conduir.

Amb Protecció Subsidi el protegim si no pot treballar per prescripció mèdica: (*)

 • Indemnització en cas d’incapacitat laboral (durant 6 meses): 20 €/dia en cas d’incapacitat laboral derivada de malaltia o accident + 20 €/dia en cas d’hospitalització + 10 €/dia si l’hospitalització és fora de la província en què resideix l’assegurat.
 • Indemnització en cas de retirada del permís de conduir (durant, com a màxim, 24 mesos): fins a 300 €/mes. Inclou les despeses de matriculació a cursos de sensibilització i reeducació vial: fins a 500 €.
(*) Aquestes cobertures es poden ampliar per mitjà de la modalitat COMPLET trucant al 902 200 281.

 • Servei i avantatges
  • Indemnitza períodes de baixa laboral per mals de valoració difícil (lumbàlgies i cervicàlgies, entre altres coses, i per mals de manifestació objectiva)
  • 150 euros addicionals per baixa, per prompta recuperació
  • Bonificació de 50% per ingrés en un hospital en una província diferent de la de residència habitual
  • Sense haver de conèixer la seva edat ni professió
  • Contractació ràpida trucant a Mapfre Caja Salud (902 200 281)
  • Cobertura exclusiva de retirada del carnet de conduir
  • Possibilitat d’ampliació de la indemnització diària i també del període de cobertura per mitjà de la modalitat Complet
  • Avançaments d’indemnització en els casos en què la incapacitat superi els 40 dies

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Modalitats i cobertures

  Per tan sols 15 euros al mes pot disposar de l’oferta bàsica de Protecció Subsidi i, si vol, la pot complementar amb una indemnització més gran contractant la Protecció Subsidi Complet.

    Oferta básica Complet
  Incapacitat laboral per malaltia o accident 20 € per dia 40 €, 60 € o 80 € per dia
  Hospitalització  20 € per dia  40 €, 60 € o 80 € per dia
  Retirada del permís de conduir 300 € per mes (fins a 24 mesos)  300 € per mes (fins a 24 mesos)
  Prompta recuperació  150 € addicionals per baixa  43,0%
  Període de cobertura màxim  150 €, 300 € o 450 € addicionals per baixa  37,0%
  Bonificacions 50% per ingrés en un hospital d’una província diferent de la de residència habitual  50% por ingreso en un hospital de una provincia diferente a la de residencia habitual  Altres productes que poden ser del seu interès