Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...


L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Li pot interessar...

Societats de garantia recíproca

Les societats de garantia recíproca (SGR) són entitats financeres, regulades pel Banc d'Espanya, sense ànim de lucre i àmbit d'actuació específic (per autonomies o sectors) l'objecte principal de les quals és procurar l'accés al crèdit de les petites i mitjanes empreses i millorar les seves condicions de finançament, a través de la prestació d'avals davant les entitats financeres.
 

 • Característiques

  Avantatges
   

  • Accés al finançament per a aquelles empreses que a falta de garanties no podrien obtenir-la
  • Millors condicions de tipus i termini d'interès gràcies als convenis existents entre les SGR i Banc Sabadell . D'aquesta manera disminueixen els costos de finançament per a la pime
  • Obtenir un aval , sempre que el projecte sigui viable en el seu conjunt segons el parer de l'equip que ho analitza


  Funcionament

  Pot obtenir un aval d'una SGR qualsevol petita o mitjana empresa que necessiti finançament i que sigui soci partícip.

  Cada SGR defineix els criteris per ser soci partícep. La forma més habitual és adquirir participacions de la SGR equivalents a un percentatge de l'import de l'aval de la SGR que es desemborsaria una vegada es doni per vençuda l'operació


   
  Operacions i situacions avalables

   

  • Empreses amb elevada quota i concentració de riscos en el banc i que no poden accedir a nous imports sense garanties addicionals
  • Empreses de nova creació sense dades reals econòmiques i d'activitat
  • Empreses amb elevades necessitats de línies de circulant i avals tècnics
  • Empreses amb elevades necessitats de circulant (per sector)
  • Reestructuració societària
  • Autònoms que tributen per mòduls i per tant no existeix comptabilitat que justifiqui els ingressos, encara que disposa d'un bon historial de pagaments
  • Compra d'immobles vinculats a l'activitat empresarial amb finançament de fins al 100% del valor de compra/taxació
  • Empresa i socis sense solvència patrimonial suficient o amb càrregues hipotecàries prèvies, però que disposen d'un projecte viable encara que curt de garanties
  • Avals vinculats a la compra del terreny (avals de permuta, pagaments ajornats...) als compradors d'habitatges (avals de pagament a compte) o a la construcció (avals tècnics davant ajuntaments)

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Llista de SGR

  Actualment Banc Sabadell  té signats acords de col·laboració amb la pràctica totalitat de societats de garantia recíproca, donant cobertura a la gran majoria de comunitats autònomes.

  Àmbit d'actuació per autonomia 
   

  Àmbit d'actuació per autonomia
    SGR
  Andalusia Garántia, S.G.R.
  Aragó Avalia Aragó, S.G.R.
  Astúries Asturgar, S.G.R.
  Balears Isba, S.G.R.
  Canàries Avalcanarias, S.G.R.
  Cantàbria Sogarca, S.G.R.
  Castella - la Manxa Aval Castilla la Mancha, S.G.R.
  Castella i Lleó, Galícia la Rioja i Madrid Iberaval, S.G.R.
  Catalunya Avalis de Catalunya, S.G.R.
  Extremadura Extraval, S.G.R.
  Galícia Afigal, S.G.R.
  Galícia Sogarpo, S.G.R.
  Madrid Avalmadrid, S.G.R.
  Múrcia Undemur, S.G.R. (AVALAM)
  Navarra Sonagar, S.G.R.
  País Basc/La Rioja Elkargi, S.G.R.
  València S.G.R. Comunitat Valenciana


  Àmbit d'actuació estatal

   

  Àmbit d'actuació per autonomia
    SGR
    Crea, S.G.R.