Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Li pot interessar...

Compromís Empreses

Societats de garantia recíproca

Les societats de garantia recíproca (SGR) són entitats financeres, regulades pel Banc d'Espanya, sense ànim de lucre i àmbit d'actuació específic (per autonomies o sectors) l'objecte principal de les quals és procurar l'accés al crèdit de les petites i mitjanes empreses i millorar les seves condicions de finançament, a través de la prestació d'avals davant les entitats financeres.
 

 • Característiques

  Avantatges
   

  • Accés al finançament per a aquelles empreses que a falta de garanties no podrien obtenir-la
  • Millors condicions de tipus i termini d'interès gràcies als convenis existents entre les SGR i Banc Sabadell . D'aquesta manera disminueixen els costos de finançament per a la pime
  • Obtenir un aval , sempre que el projecte sigui viable en el seu conjunt segons el parer de l'equip que ho analitza


  Funcionament

  Pot obtenir un aval d'una SGR qualsevol petita o mitjana empresa que necessiti finançament i que sigui soci partícip.

  Cada SGR defineix els criteris per ser soci partícep. La forma més habitual és adquirir participacions de la SGR equivalents a un percentatge de l'import de l'aval de la SGR que es desemborsaria una vegada es doni per vençuda l'operació


   
  Operacions i situacions avalables

   

  • Empreses amb elevada quota i concentració de riscos en el banc i que no poden accedir a nous imports sense garanties addicionals
  • Empreses de nova creació sense dades reals econòmiques i d'activitat
  • Empreses amb elevades necessitats de línies de circulant i avals tècnics
  • Empreses amb elevades necessitats de circulant (per sector)
  • Reestructuració societària
  • Autònoms que tributen per mòduls i per tant no existeix comptabilitat que justifiqui els ingressos, encara que disposa d'un bon historial de pagaments
  • Compra d'immobles vinculats a l'activitat empresarial amb finançament de fins al 100% del valor de compra/taxació
  • Empresa i socis sense solvència patrimonial suficient o amb càrregues hipotecàries prèvies, però que disposen d'un projecte viable encara que curt de garanties
  • Empreses que tenen una ajuda PROFIT concedida i necessiten un aval per obtenir l'avançament reemborsable del préstec PROFIT
  • Avals de promotors immobiliaris vinculats a la compra del terreny (avals de permuta, pagaments ajornats...) als compradors d'habitatges (avals de pagament a compte) o a la construcció (avals tècnics davant ajuntaments)

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Llista de SGR

  Actualment Banc Sabadell  té signats acords de col·laboració amb la pràctica totalitat de societats de garantia recíproca, donant cobertura a la gran majoria de comunitats autònomes.

  Àmbit d'actuació per autonomia 
   

  Àmbit d'actuació per autonomia
    SGR
  Andalusia Avalunion, S.G.R.
  Andalusia Suraval, S.G.R
  Aragó Avalia Aragó, S.G.R
  Astúries Asturgar, S.G.R .
  Balears Isba, S.G.R .
  Canàries Avalcanarias, S.G.R.
  Cantàbria Sogarca, S.G.R.
  Castella - la Manxa AVAL CASTILLA LA MANCHA, SGR
  Castella i Lleó, Galícia la Rioja i Madrid Iberaval, SGR
  Catalunya Avalis de Catalunya, S.G.R.
  Extremadura Extraval, S.G.R.
  Galícia Afigal, S.G.R.
  Galícia Sogarpo, S.G.R.
  Madrid Avalmadrid, S.G.R
  Múrcia Undemur, S.G.R .
  Navarra Sonagar, S.G.R.
  País Basc/La Rioja Elkargi, S.G.R
  València S.G.R. Comunitat Valenciana


  Àmbit d'actuació estatal

   

  Àmbit d'actuació per autonomia
    SGR
    Crea, S.G.R.