Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Serveis d'exportació


Utilitzi l’instrument de cobrament més adequat a les seves necessitats. Una gestió eficient de cobraments permet generar liquiditat als seus comptes i disminuir el cost del seu finançament.
 Mitjans internacionals de cobrament  

A més a més, el nostre servei de Consultoria Internacional, a través d’una xarxa d’experts, acompanya les empreses durant tot el procés d’internacionalització per donar resposta a les necessitats específiques de les empreses que volen iniciar, incrementar o bé consolidar la seva posició als mercats exteriors.
 Informació sobre el servei de Consultoria Internacional  

Xecs, transferències i cobraments electrònics

Tramitem els seus cobraments rebuts de l’exterior mitjançant la gestió de cobrament de xecs, la recepció de transferències d’entitats bancàries i els cobraments SEPA, així com la gestió de les seves remeses de cobraments electrònics amb França i Itàlia.

Més informació

Crèdit documentari d'exportació

El crèdit documentari permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia, i fins i tot abans de l’inici de la seva fabricació. Per la seva banda, el comprador tindrà la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà quan el venedor hagi aportat documentació acreditativa suficient de l’expedició de la mercaderia en qüestió. El crèdit és, doncs, una garantia per a ambdues parts.

Més informació

Remeses d'exportació

Ens encarreguem de l’enviament i de la gestió del cobrament dels documents relacionats amb les seves operacions d’exportació al banc del comprador, per tal que li siguin entregats en els termes acordats (pagament o acceptació d’un efecte a un termini determinat).

Més informació