Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
  • Visiti una de les
    nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Financiació de pagaments

Les seves compres al exterior poden tensionar en excès el seu flux de caixa. Financiem els pagaments de les seves operacions comercials, o de l' adquisició d' actius fixos amb importants avantatges fiscals per a la seva empresa. O podem gestionar els seus pagaments a proveïdors amb oferta de financiació.

Finançament d'importacions

Prolongació del venciment de pagament de les seves compres obtenint, a més, uns tipus d'interès molt competitius

Més informació

BS Confirming Ordenant

Gestió simplificada del pagament als seus proveïdors, oferint la possibilitat de disposar del cobrament anticipadament

Més informació

Lísing

Finançament per a l'adquisició de béns d'actiu fix amb molts avantatges fiscals.

Més informació