Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Truqui al número
  963 085 000
  Tots els dies, les 24h.
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Protecció Salut Premium

Asseguri el benestar de la seva família amb la flexibilitat que necessita

Protecció Salut Premium és l’assegurança d’assistència sanitària més flexible que Banc Sabadell ha triat per cuidar dels seus clients. Un producte que li garanteix una àmplia cobertura per a totes les classes de malalties o lesions, mitjançant la lliure elecció de facultatius i centres hospitalaris a tot el món.

A més, aquesta assegurança té caràcter mixt: prestació de serveis a les nostres clíniques i metges concertats i reemborsament de despeses si prefereix triar facultatius i centres mèdics al marge del quadre mèdic de DKV..

La seva salut. La seva família. La seva decisió

Vostè pot triar amb total llibertat qualsevol metge o clínica d’Espanya i de la resta del món, ja que les despeses es reemborsen en un 80% tant si realitza la visita a Espanya o a l’estranger.

Cobertures que asseguren la seva tranquil·litat

Despreocupi-se'n i gaudeixi de l’assistència sanitària amb les cobertures més completes.

 

 • Assistència primària: descobreixi la tranquil·litat de tenir coberta l’assistència mèdica a casa seva, a més de 1.000 clíniques concertades i amb més de 2.000 metges de capçalera a tot Espanya. Inclou les diferents especialitats mèdiques o quirúrgiques, els mitjans de diagnòstic i els tractaments mèdics, quan es realitzen en consulta.
   
 • Assistència hospitalària: la pòlissa cobreix l’hospitalització mèdica, quirúrgica, obstètrica, pediàtrica, psiquiàtrica, hospitalització a unitat de vigilància intensiva i hospitalització per diàlisi i ronyó artificial. I a més, comprèn les despeses generades durant l’ingrés hospitalari i els honoraris mèdics o quirúrgics derivats dels tractaments realitzats.
   
 • Assistència a tot el món: viatgi tranquil ja que gaudirà d’una assegurança complementària d’assistència mundial en viatge en cas d’urgència.
   
 • Cobertures especials: entre les àmplies cobertures de la pòlissa també destaquen: psicologia, programes específics de medicina preventiva, accés a mamografies sense autorització, tècniques de planificació familiar, pròtesis, reconstrucció de mama, trasplants i el pla de prevenció Viu la Salut.

 

Tot són avantatges

 

 • Lliure elecció.
 • Som especialistes en assistència mèdica.
 • Reemborsament de fins a 217.000 euros
 • Rapidesa en el reemborsament, 7 dies màxim.
 • Sense copagament en quadre mèdic nacional.
 • Treballem amb els principals hospitals i clíniques privades a tot el territori nacional, així com amb els grups hospitalaris amb les més avançades tecnologies.
 • Sense límits d’hospitalització (excepte en psiquiatria, el límit del qual és de 60 dies/any).
 • Assessorament mèdic a qualsevol hora.
 • Indemnització diària a l'hospital.
 • Cobertura en accidents laborals i de trànsit.
 • Compromís de cita ràpida assistencial.
 • Afavorim l’accés a les prestacions i serveis a través de les noves tecnologies: autoritzacions en linia, quadre mèdic al mòbil, etc.
 • Oferim eines innovadores per potenciar la prevenció i la cura de la salut: programes preventius en línia..

Demanar una cita

Aquest document és de caràcter informatiu. La informació que recull està subjecta a les condicions i limitacions descrites en el condicionat general del producte. Alguns dels serveis descrits són serveis especials i altres són franquiciats, per la qual cosa podrien suposar un cost addicional.

Protecció Salut Premium és una assegurança de DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española (Societat Unipersonal), amb domicili social a Espanya, WTCZ – Edifici DKV – Avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, tom 1711, foli 214, full Z-15152, amb NIF A50004209, i inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb la clau C-0161.
Assegurança mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.



Altres productes que poden ser del seu interès