Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre 
  assistent virtual.
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Truqui al número
  902 323 000
  Tots els dies, les 24h.
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Protecció Dental

Cuidem de vostè, cuidem del seu somriure

Protecció Dental es l’assegurança d’assistència dental que Banc Sabadell ha triat per cuidar de la salut bucodental dels nostres clients. Gaudeixi d’un concepte innovador d’assistència dental amb noves prestacions d’alta qualitat i múltiples tractaments dentals al seu abast. Com vostè i els seus ho mereixen.

Té coberta, sobretot, la seva tranquil·litat

Aquesta pòlissa dental li garanteix prestacions de qualitat, tant per mitjans propis com per mitjans aliens, per gaudir de la millor salut bucodental.

Mitjans propis

Els dentistes i centres assistencials que apareixen a la xarxa odontològica concertada li donen accés als serveis següents a tot Espanya:

 • Unitat de diagnòstic: examen i observació. També inclou tractaments, elaboració de pressupostos, etc.
   
 • Odontologia: preventiva, conservadora, mèdica, quirúrgica, aplicació de pròtesis odontològiques.
   
 • Ortodòncia: tractaments, accessoris bucals, estètica dental, implants.

 

Mitjans aliens

En cas d’accident greu dental (més de tres peces afectades), té una indemnització amb un límit màxim de 6.000 euros i lliure elecció d’odontòleg.

Tot són avantatges

 

 • Posem a disposició seva una xarxa de fins a 1.500 prestadors de servei, entre odontòlegs i clíniques dentals.
 • Fins a 44 serveis totalment gratuïts.
 • Sense límit d’edat..
 • Preus especials per a la resta de serveis.
 • Fàcil de contractar: aquesta pòlissa dental no requereix declaració de salut ni estableix límits ni diferències per edat.
 • Fàcil de utilitzar: vostè mateix pot triar el dentista del quadre d’odontòlegs que li correspongui segons la modalitat d’assegurança contractada i contactar-hi directament per demanar cita.

Demanar una cita

>Aquest document és de caràcter informatiu. La informació que recull està subjecta a les condicions i limitacions descrites en el condicionat general del producte. Alguns dels serveis descrits són serveis especials i altres són franquiciats, per la qual cosa podrien suposar un cost addicional.

Protecció Dental és una assegurança de DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española (Societat Unipersonal), amb domicili social a Espanya, WTCZ – Edifici DKV – Avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, tom 1711, foli 214, full Z-15152, amb NIF A50004209, i inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb la clau C-0161. Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.Altres productes que poden ser del seu interès