Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Pack Préstec Estudis a l’Estranger

Per tal de poder concentrar-se en el que veritablement importa, els estudis

Master

A Banc Sabadell oferim solucions per facilitar els estudis en qualsevol altre país i que les preocupacions econòmiques no siguin un impediment en el desenvolupament formatiu.

Li financem el cost total dels estudis. Per a estudiants de màsters, postgraus, Erasmus, batxillerat… a l’estranger. Cursar els estudis en un altre país ofereix una experiència vital i acadèmica molt valuosa per al futur professional. I amb aquest préstec de Banc Sabadell podrà finançar amb comoditat totes les despeses derivades dels estudis i de la manutenció.

Com a servei adicional dins el pack, pot sol·licitar la targeta BS Card MasterCard per a estudiants5, una targeta que ofereix una sèrie de serveis i avantatges especialment adaptats a les necessitats dels qui cursen els seus estudis fora d’Espanya.

El termini de devolució és fins a 10 anys (inclòs el període de carència de capital), amb la possibilitat de triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència de capital), amb un termini màxim de 5 anys.

Si el pagament dels seus estudis s’ha de fer a l’inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat. D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.

 • Característiques

  Condicions:

  Tipus d'interès: 6,75%1
  TAE des de: 8,24%2
  Comissió d’obertura: 2,25% (mín. 75 €)
  Comissió d’estudi: 0,00 %
  Compensació de reemborsament anticipat:   0,50% - 1,00%3

  Característiques principals:

  • Import: el cost total dels estudis. Es podran finançar altres despeses relacionades amb els estudis, com ara el material, el lloguer d’un habitatge...
  • Termini de devolució: fins a 10 anys (inclòs el període de carència).
  • Amortització: 12 quotes a l’any. Pot triar pagar només interessos durant la realització dels estudis (carència de capital), amb un termini màxim de 5 anys.
  • Disposicions: si el pagament dels seus estudis s’ha de fer a l’inici de cada curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat. D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.
  Com a servei addicional, pot sol·licitar La targeta BS Card MasterCard per a estudiants4, és una una targeta sense comissions en:
  • Reintegraments d’efectiu en caixers a l’estranger (Banc Sabadell no cobrarà per cap disposició a dèbit en els caixers, sigui quina sigui la xarxa).
  • Quotes d’alta i de servei.
  • Compres amb targeta en zona no euro.
  Assegurança d’accident en viatge inclosa5.


  Legal:

  1. Tipus d’interès del 6,75% aplicable a operacions el titular o l’avalador de les quals tingui nòmina domiciliada.

  2. TAE 8,24% per a un Crèdit Estudis en el estranger de 10.000 euros amb una única disposició, en un termini de 36 mesos amb un tipus d’interès del 6,75% i 12 mesos de carència de capital. Quota mensual 1er any 56,25 euros, quota mensual resta d’anys de 446,60 euros i una última quota de 446,61 euros. Import total carregat: 11.618,41 euros.
  TAE 15,58% per a un Crèdit Estudis en el estranger de 1.000 euros amb una única disposició, en un termini de 24 mesos amb un tipus d’interès del 6,75% i sense carència de capital. Quota mensual de 44,66 euros i una última quota de 44,63 euros. Import total carregat: 1.146,81 euros.
  En tots dos exemples, el càlcul de la TAE i l’import total carregat inclou la comissió d’obertura del 2,25% (mín. 75 euros).

  3. Compensació per reemborsament anticipat: 0,50% Si el període des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any, la compensació aplicada és de l’1 %.
  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol•licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  4. Encara que no necessiti el préstec, pot sol·licitar aquesta targeta.
  5. Consultar les cobertures de la pòlissa d’accidents de la targeta BS Card. Mediador: Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

  Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Pack Préstec Estudis a l’Estranger
  • Llame al número
   963 085 000
   +34 935 202 304
   (desde el extranjero)
   Todos los días, las 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visite una de nuestras oficinas.
 • Requisits

  Per tramitar el seu Préstec Estudis a l’Estranger només necessitem la documentació següent:

  • DNI, passaport o targeta de residència. Si l’estudiant és menor d’edat, els titulars seran els pares o els tutors.
  • Les 2 últimes nòmines del titular o de la persona que l’avali.
  • La declaració de l’IRPF de l’últim any del titular o de la persona que l’avali.
  • Una còpia de la matrícula o de la preinscripció en el curs, la carrera o el màster que hagi triat.


Altres productes que poden ser del seu interès