Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Cotxe

Estreni cotxe amb un finançament excepcional

A Banc Sabadell li volem facilitar l'estrena del seu nou automòbil.

Per això trepitgem l'accelerador per donar-li una resposta ràpida a través de Préstec Cotxe.

Li oferim la possibilitat de pagar el
cotxe que vol de manera fàcil i immedia(1)

 

Pot sol·licitar des de
2.500 € fins a 60.000 €

 
 

Pagui entre 12 i 14 quotes l'any

 

I ho pot tornar en un termini de
fins a 96 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% (TAE: des del 10,05% fins al 15,36%)(2)Calcular quota
 

 • Característiques

  Condicions:

     
  Fins a 96 mesos
  Import: Des de 2.500 € fins a 60.000 €
  Tipus d'interès: 8,75%(2)
  TAE: Des del 10,05 fins al 15,36%(3)
  Comissió d'obertura: 2,50% (mín 75 euros)
  Comissió d'estudi: 0,50% (mín 30 euros)
  Compensació de reemborsament anticipat  0,50%(4)


  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  (1) Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) d'uns imports fins a 18.000 euros en les condicions establertes en la Carta del Compromís d'Abonament Immediat del Préstec Cotxe, que pot consultar en la seva oficina i en el nostre web. Els terminis de resposta de l'acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l'oficina que tramiti l'operació i comptats des del moment en què, degudament emplenada la sol·licitud pel client, aquest faciliti la documentació que li requereixi el banc per valorar el risc i avaluar l'operació, i, addicionalment, en el cas de no clients, prèvia alta efectiva com a client. Per a l'abonament de l'import, en cas que l'operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir del moment en què la pòlissa de préstec es formalitzi.

  (2) Préstec Cotxe al 8,75% TIN. Tipus d'interès i comissions d'obertura i d'estudi per a clients amb una antiguitat superior a 6 mesos, amb la domiciliació de la nòmina i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs, i condicionat al dictamen de risc. Oferta vàlida fins al 30/09/2019. Condicions vàlides per a sol·licituds fetes a través de canals a distància per uns imports des de 2.500 euros fins a 60.000 euros.

  (3) El càlcul de la TAE inclou la comissió d'obertura del 2,50% (mínim: 75 euros) i d'estudi del 0,5% (mínim: 30 euros) calculades sobre l'import del préstec sol·licitat. Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència de capital opcional de tres mesos.

  Exemple per a un import sol·licitat de 2.500 euros:

  TAE mínima del 10,44%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 36,31 euros. L'última quota és d'un valor inferior: 35,17 euros. Import total carregat: 3.589,62 euros.

  TAE màxima del 15,36%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 148,71 euros. L'última quota és d'un valor inferior: 148,62 euros. Import total carregat: 2.781,69 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 5.000 euros:

  TAE mínima de l'10,08%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 72,61 euros. L'última quota és d'un valor inferior: 71,75 euros. Import total carregat: 7.124,70 euros.

  TAE màxima del 13,65%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 297,42 euros. L'última quota és d'un valor inferior: 297,25 euros. Import total carregat: 5.508,39 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 12.000 euros:

  TAE mínima de l'10,05%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 174,26 euros. L'última quota és d'un valor inferior: 172,83 euros. Import total carregat: 17.087,53euros.

  TAE màxima del 13,50%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d'interès del 8,75% nominal anual i amb una quota mensual de 713,80 euros. L'última quota és d'un valor inferior: 713,68 euros. Import total carregat: 13.208,28 euros.

  (4) Si el període des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any la compensació aplicada és del 1%.

  Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència de capital opcional de tres mesos.

  Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Préstec Cotxe
  • Truqui al número
   963 085 000
   +34 935 202 304
   (des de l’estranger)
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de les nostres oficines
 • Requisits

  Per tramitar el seu Préstec Cotxe només necessitem la documentació següent:

  • DNI del sol·licitant, Targeta de Residència o Passaport.
  • 2 últimes nòmines (treballadors per compte d'altri).
  • Declaració IRPF (últim exercici).


Altres productes que poden ser del seu interès