Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Nova operativa de targetes a BS Online

27 d’octubre 2008

A més de poder modificar les condicions de pagament de les seves targetes de crèdit, ara té a disposició seva a BS Online noves prestacions que li permetran:

  • Efectuar una reliquidació de les seves targetes, la qual cosa equival a modificar l’import de l’última liquidació de la seva targeta de crèdit (i ajornar-ne amb posterioritat una part o la totalitat).
  • Fraccionar operacions individuals que hagi realitzat amb les seves targetes de crèdit (d’un import igual o superior a 100 euros) en terminis a escollir, de 3 a 24 mesos.
  • Liquidar anticipadament l’import pendent de les seves targetes de crèdit, restablint el crèdit disponible o, de manera inversa, abonar efectiu des de les seves targetes per disposar de liquiditat en el seu compte corrent.