Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Línia de Crèdit Sabadell

Un crèdit a l'instant disponible sempre que ho necessitis.

Linea_Expansión

Gaudeix dels seus avantatges:
Sense tràmits ni esperes.
 
Ingrés immediat en el teu compte. Soli·licita entre 2.000 € i 5.000 €
 
Tu tries els terminis de devolució.
 

 • Característiques
  • Tipus d'interès nominal (TIN) anual aplicat del 17,88 % 1 (19,42 % Taxa Anual Equivalent)2, sense cap despesa, ni comissió d'obertura, ni d'estudi.
  • Pots tornar-lo còmodament en 3, 6, 9, 12, 18 o 24 mesos.

  La contractació d'una Línia de Crèdit Sabadell requereix el coneixement previ de les condicions contractuals. Els titulars del compte associat, o cada un dels titulars en cas que en siguin més d’un, podran utilitzar indistintament la Línia de Crèdit Sabadell, amb una o diverses disposicions, fins al límit de crèdit vigent en cada moment, prèvia activació de la Línia de Crèdit Sabadell, anàlisi del risc, i, si escau, acceptació i concessió pel Banc.

  El límit de crèdit inicial és comú independentment del nombre de titulars del compte, revisable mensualment i variable segons el que estableixen les condicions específiques de la Línia de Crèdit Sabadell, i en poden disposar de forma indistinta i solidària.

  (1)TIN: 17,88 %. TAE del 19,42 %. Comissió d'obertura del 0,00 %. Comissió d'estudi del 0,00 %. Comissió per cancel·lació anticipada del 0,00 %. Oferta vàlida fins al 31/03/2023.

  (2)Exemple per a una Línia de Crèdit Sabadell de 2.000 € a tornar en 12 mesos: 11 quotes de 183,25 € i una última quota de 183,20 €. Import total degut: 2.198,95 €. TAE: 19,42 %. Cost total del crèdit: 198,95 €. Import total dels interessos del préstec: 198,95 €.Exemple per a una Línia de Crèdit Sabadell de 5.000 € a tornar en 12 mesos: 11 quotes de 458,12 € i una última quota de 458,05 €. Import total degut: 5.497,37 €. TAE: 19,42 %. Cost total del crèdit: 497,37 €. Import total dels interessos del préstec: 497,37 €.

  Per al càlcul de la quota a pagar s'utilitza el sistema d'amortització francès, que es caracteritza perquè és un sistema de quotes constants. És a dir, es paga la mateixa quantitat cada mes, sempre que el tipus d'interès aplicable a l'operació no variï durant el període de liquidació, o que no es facin amortitzacions anticipades.Vàlid per a persones físiques (exclosa finalitat empresarial i professional).

  Banc Sabadell es reserva el dret de no fer efectiu aquest crèdit si durant el període de validesa d'aquesta oferta es coneix alguna circumstància del sol·licitant que pugui fer variar el criteri de concessió.

  Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines

 • Requisits
  • Tenir una nòmina domiciliada d’almenys   €.

  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.  Altres productes que poden ser del seu interès