Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

L'ajudem?
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Presència internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals

Cash Pooling Satèl·lit

Cash Pooling Satèl·lit

Si la seva empresa és part d'un grup multinacional, el nostre servei de cash pooling satèl·lit permet la integració dels seus comptes amb les del grup i la seva gestió remota.

 • Serveis i avantatges

  Pot:

  • Gestionar remotament els comptes situats en el nostre banc, ja sigui com extensió a una estructura de cash pooling domèstic o com a solució standalone a les necessitats d'informació o administració dels seus comptes a Espanya
  • Controlar puntualment el saldo i els moviments sense sortir del seu banc habitual, tant si es tracta de diversos comptes de la filial espanyola com d'un únic compte centralitzador per al cobrament de vendes a Espanya
  • Transmetre instruccions de disposició dels comptes. Tant per ordenar un pagament comercial com per efectuar una transferència de centralització cap al seu compte principal al seu propi país

  Amb els avantatges següents:

  • Optimització la seva tresoreria , evitant saldos ociosos a l'exterior, o eliminant descoberts en compte per mitjà de la instrucció immediata de transferències de cobertura cap al seu compte
  • El nostre banc es constitueix en una extensió del banc de la matriu fora d'Espanya, des del que es podran operar els comptes remots al nostre país
  • Gestió més efectiva de la tresoreria com a conseqüència de l'estandardització en els processos de control i administració
  • Major transparència i centralització de la informació sobre els seus comptes, obtenint una visió global dels moviments
  • Pagaments a Espanya des d'Espanya per als seus comptes centralitzadors, centralitzant els seus cobraments i beneficiant-se dels preus i de l'eficiència dels sistemes de pagament entre bancs espanyols

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Funcionament
  • Enviem diàriament la informació del compte al banc de la seva elecció per mitjà de missatgeria estàndard SWIFT. A final de dia per MT940 o per MT942 fins a cinc vegades al dia
  • Les instruccions sobre el compte es realitzen a través d'una sol·licitud de disposició per mitjà d'un missatge estàndard SWIFT MT101
  • Les transferències de fons cap al compte es realitzen per mitjà de l'estàndard SWIFT MT103
  • Cal un acord bilateral amb el banc estranger. Actualment disposem d'acords amb entitats financeres de prop de 30 països per intercanviar instruccions de gestió remota de comptes. I podem ampliar la llista a la seva conveniència


  Altres productes que poden ser del seu interès

  Continua sense haver pres una decisió?

    Potser està buscant...