Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Indicador de riesgo aplicable a la Cuenta Expansión Negocios y Cuenta Expansión Negocios Plus.

Indicador de riesgo
  1
  /
  6
  Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
  Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. La cantidad máxima garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.

L'ajudem?
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Le puede interesar...

 

Farmàcies

Li oferim tots els serveis financers que necessiti la seva farmàcia

Per mitjà del Compte Expansió Negocis, li oferim una àmplia gamma de solucions financeres específiques per al seu negoci farmacèutic: des del finançament del traspàs i la compra del local fins a productes i serveis enfocats a satisfer les seves necessitats.

Comptant sempre amb un equip d'experts gestors preparats per assessorar-lo/la de manera immediata i personalitzada.
 

 • Finançament del traspàs d’una farmàcia.
 • Finançament de la compra de local per a un establiment farmacèutic.

Solucions financeres per fer més fàcils les seves gestions del dia a dia, en condicions especials:

 • Compte Expansió Negocis
  Compte a la vista per canalitzar l’operativa diària del seu negoci pensat perquè els autònoms, els comerços i les petites empreses es facin grans.
 • FarmaRènting
  Un conjunt de serveis que li permetran disposar, per mitjà d'una quota fixa, dels equips més avançants per a la seva farmàcia amb tots els avantatges del rènting.
 • Préstecs
  Préstec per finançar les reformes de la farmàcia, per a equipaments, estudis universitaris.... amb quotes d'amortització constants i en condicions exclusives.
 • Pòlissa de crèdit
  Finançament de desfasaments de tresoreria, amb amortització a un any i amb el pagament d0interessos tan sols p er la part de què es disposa.
 • Avals i garanties
 • Protección Subsidi Autònom 
  Una assegurança que el protegeix davant de les baixes per malaltia i accident d’una manera molt transparent, àgil i fàcil de gestionar.
 • Terminal punt de venda
  Amb una àmplia oferta de terminals.
 • BS Online Empreses
  Gaudeixi d'un servei de banca a distància gratuït.
Aquesta assegurança té com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004, qui actua per a DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.

Protecció Subsidi Autònom és una denominació comercial que es correspon amb el producte que l’entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza sota la marca DKV Renta, amb les especificacions pròpies i les notes tècniques del mateix producte, que consten a disposició pública en el domicili social de l’asseguradora. DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E., amb NIF A-50004209 i domicili social a Torre DKV, av. María Zambrano, 31, 50018 Zaragoza, inscrita en el R. M. de Saragossa i en el Reg. administratiu d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C0161.

Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.