Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...

Facturació electrònica

La manera més senzilla de crear les seves factures electròniques

La manera més senzilla i segura de crear i gestionar les seves factures electròniques

Li presentem: BS Factura de Banc Sabadell

Vol compartir aquest vídeo?



La nostra solució de facturació electrònica BS Factura, pionera en el sector financer, millora els processos interns de la seva empresa i la relació amb els seus clients i proveïdors, la qual cosa permet a emissors i receptors tenir accés permanent a les factures electròniques.

Els aporta una solució estàndard d’un alt valor afegit que preveu:

 • La legalitat vigent de la factura electrònica
 • Un sistema provat que garanteix el seu funcionament correcte
 • La tecnologia necessària que evita altes inversions a les empreses

Si encara no disposa d’aquest servei, contracti’l ara a través de BS Online o trucant al963 085 000 .

 • Característiques

  BS Factura simplifica y abarata los procesos habituales de facturación entre empresas, aportando agilidad y transparencia a la relación administrativa, al asegurar la entrega instantánea al destinatario y posterior custodia de los documentos.
  Ofereix l'enviament de:

  Enviament/recepció electrònica de factures mitjançant:

  • Correu electrònic
  • Enviament en paper
  • Digitalització certificada
  • Accés a través de BS Online Empresa
  • Atenció telefònica en horari laboral
  • Servei disponible 24 hores al dia i 365 dies l’any

  Canals:

  Emissió:

          Web: portal BSFactura.com
          Connexió directa amb BS Factura
          Paper: digitalització certificada de factures

  Recepció:

          Web: portal BSFactura.com
          Connexió directa amb BS Factura
          Correu electrònic: enviament de factura per correu electrònic
          Paper: impressió i distribució de factures per correu convencional

   • Càrrega de factures:

  Servei de càrrega massiva de factures assistida o desassistida (upload de fitxers o BSFConnector) i posada a disposició dels clients de manera àgil.

   • Consulta i descàrrega de factures:

  Permet fer cerques per diversos criteris, visualitzar i imprimir les factures i, si el client vol, descarregar-les en diferents formats de fitxer per al seu posterior tractament en els seus sistemes.

   • Firma i verificació de factures:

  Permet firmar les factures electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut i disposa d’una eina per verificar la firma de les factures i la seva integritat. 

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Avantatges

  Mitjançant BS Factura es contribueix a la millora en l’eficiència i a la reducció de costos en els processos de generació, enviament, recepció, comprovació i cobrament/pagament de factures, gràcies a la reducció de càrregues de treball administratiu i a l’augment en la velocitat de circulació de factures. I tot plegat amb les garanties més avançades de seguretat, integritat i confidencialitat de tots els seus documents. A més a més, ens aporta:

  • Menors costos d’emissió, distribució i emmagatzematge
  • Fàcil interrelació amb circuits de finançament
  • Disposició de la factura amb rapidesa, la qual cosa facilita la disminució del període de cobrament
  • Millora de l’eficiència dels processos vinculats a la facturació
  • Utilització d’un sistema de custòdia segur i econòmic
  • Contribueix a millorar la relació comercial amb els seus clients i proveïdors
 • Preguntes Freqüents

  1. Què és una factura electrònica?

  Una factura electrònica és un fitxer electrònic que conté les mateixes dades que una factura tradicional i que té plena validesa fiscal i legal.

  2. La factura electrònica està tot just als inicis. No és millor esperar a veure’n l’evolució?

  L’Administració està impulsant la factura electrònica com un mitjà eficaç per abaratir costos i vol que en el termini de pocs anys la majoria de factures ja no siguin en paper. No hi ha motius per esperar: com més aviat comenci, més aviat en començarà a gaudir els beneficis.

   3. I si els meus clients no volen rebre la factura electrònica?

  S’hi poden anar incorporant de mica en mica i mentre duri la transició nosaltres l’ajudem. Amb BS Factura Impressió, nosaltres li imprimim les factures i les enviem per correu electrònic o per correu ordinari al seu client, i l’ajudem perquè els seus receptors utilitzin BS Factura.

  4. Què és la firma electrònica?

  La firma electrònica és el sistema pel qual es pot assegurar que un document no ha estat modificat per ningú i que l’ha generat la persona que l’ha firmat.

  5. És el mateix parlar de factura electrònica, digital o telemàtica?

  Bàsicament és el mateix, ja que la normativa vigent defineix la facturació electrònica com aquella que s’emet per mitjans telemàtics i/o informàtics.

  6. Quin valor jurídic té una firma electrònica?

  La firma electrònica avançada té en relació amb la factura electrònica el mateix valor jurídic que la firma manuscrita en relació amb les consignades en paper.



  Altres productes que poden ser del seu interès